Verslo valdymo sistema B2B IR B2C PRAMONĖMS

Sistemoje yra integruoti kasos aparatų, sandėlių, lojalumo kortelių ir taškų, partnerystės (komisinių) taškų moduliai. canias4.0 yra visapusiškas procesų valdymo įrankis, padedantis išspręsti visas pardavimų sektoriaus problemas.

B2B ir B2C pramonės

Mažmeninės prekybos atstovams visiškai integruota canias4.0 sistema padės visą dėmesį sutelkti į pardavimus.

canias4.0 – B2B ir B2C pramonės šakoms

Dėl nepriklausomos struktūros ir nuolat kintančios infrastruktūros bei mokesčių elementų canias4.0 siūlo daugybę specifinių modulių ir standartinių verslo valdymo sistemos galimybių, tenkinančių mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių programinės įrangos poreikius. canias4.0 pakeitė įprastinę mažmeninei prekybai skirtą programą – atskyrus didmeninės ir mažmeninės prekybos modulius pašalintos integracijos ir duomenų perdavimo tarp skirtingų sistemų kliūtys. Visiška pagrindinių canias4.0 modulių – medžiagų valdymas, tiekimas ir pirkimas – integracija padėjo sukurti mažmeninei prekybai skirtą technologiją, dėl kurios apsikeitimas duomenimis tarp canias4.0 modulių yra efektyvesnis ir dinamiškesnis.
Kviečiame susipažinti su keliomis funkcijomis, kurios padeda valdyti ir tobulinti šio pramonės sektoriaus gamybos procesus.

Informacija apie produktą ir jos prieinamumas

 • Mažmeninės prekybos sektoriui yra labai svarbi parduodamų produktų klasifikacija.
  Programa besinaudojanti įmonė pati ir be jokių apribojimų sprendžia klasių skaičių. Todėl konfiguratorius, kuris lemia efektyvų produktų klasių valdymą, turėtų priklausyti nuo produkto duomenų lapų. Klases bus galima naudoti teikiant būsimas ataskaitas, taip pat kaip pagrindinį kainų politikos duomenų šaltinį. Produktų klasių pavyzdžiai: produktų grupė, lytis, sezonas, tiekimo tipas ir kitos. Produkto vaizdai, kokybės kriterijai ir specifikacijos, jei tokių yra, apskaitos sąsajos, brūkšninių kodų sąrašas, dizainas, informacija apie dizainą, jei sukurtas įmonėje – tai tik keletas statinių duomenų pavyzdžių iš produkto duomenų lapų. Ši informacija turėtų būti prieinama visuose programos naudojimo etapuose.

Variantų konfigūratorius

 • Variantų koncepcija, kuri trumpai apibudintina kaip papildomas įrankis produktui nustatyti, yra canias4.0 medžiagų kortelių valdymo programos funkcija. Ji atpažįstama kaip produkto ir funkcijų pasirinkimas. Pavyzdžiui, kokybė (pirma kokybė, antra kokybė, trečia kokybė), kietumo laipsnis (0, 1, 2, 3…), tekstilės ir avalynės spalva ir dydis (striukės dydis, džinsinių kelnių ilgis) mažmeninės prekybos pramonėje; raštas, dydis, spalva (paletė), krašto forma kilime; pūkinės medžiagos spalva; baldų spalva, plotis, aukštis; galime nusakyti stogo dangos plotį, ilgį ir storį kaip susijusių produktų savybių pasirinkimus. Pavyzdžiui, aprašyme spalvai priskiriama spalvos savybė reiškia medžiagos pasirinkimus. Variantai turėtų būti nustatomi pagal gaminio tapatybę ir kuriami remiantis pramonėje priimtomis normomis. Programinės įrangos variantų koncepcijos neturėtų riboti joks veiksnys. Įrankis užtikrina galimybę pasirinkti neribotą pasirinkimų skaičių, visgi, norint nustatyti tinkamiausią pasirinkimų skaičių, reikalingas programos taikymo konsultantas. Pagal šią koncepciją produkto informaciniai lapeliai turėtų būti atidaromi kaip pagrindinis produktas, o variantų deriniai turėtų būti valdomi neatidarant naujo lapelio. Prireikus taikomosios programos tvarkytojas taip pat galėtų nustatyti kainas pagal variantus. Veiksmingas canias4.0 variantų konfigūratorius aprūpina per daugelį metų šioje pramonėje taikytomis ir nusistovėjusiomis galimybėmis.

Kainodaros politika

 • Šiame sektoriuje įprasta, kad tam tikrai produktų grupei tam tikru laiku yra taikoma nuolaida. Būna procentinės arba atskira kaina vertinamos nuolaidos. Retai, bet pasitaiko, kad kainą pageidaujama pakelti. Naudojantis canias4.0 labai paprasta greitai nustatyti naują produktų grupės kainą pagal produktų duomenų lapuose apibrėžtas klases. Nauja kaina gali būti taikoma tiesiogiai produktui arba sistemoje nustatoma kaip nuolaidų skirtumas. Taikant lojalumo-VIP korteles, esamai nuolaidai galima numatyti papildomą nuolaidą. Sistema veikia istorinių duomenų rinkimo principu, todėl istoriją lengvą išsaugoti, o turint nuorodą į produktų klases ir (arba) klientų klasių grupes, kainodaros operacijos atliekamos greitai.

Kampanijų valdymas

 • Šių dienų kampanijos priklauso tik nuo mažmeninės prekybos vadybininkų vaizduotės ir tokiems poreikiams tenkinti reikalinga lankstumo suteikianti programinė įranga. „Pirk 2 ir gauk 1 nemokamai“, „Imk du ir vieną duosime mes“, „Pirk raudoną, baltą – padovanosime“, „Pirk už 250 EUR ir gauk 50 EUR nuolaidą“ ir kitokių kampanijų elementai gali būti programinės įrangos sudėtinė dalis. Dėl lanksčios programinės įrangos architektūros canias4.0 gali akimirksniu reaguoti į šiuos pramonės poreikius.

Apmokėjimų tipai, finansinės programos ir bankų integracija

 • Produktų kortelėse ir pardavimų sąskaitose faktūrose nustatyti finansiniai ryšiai yra atpažįstami vienu mygtuko spustelėjimu. Naudojant mažmeninės prekybos metu įvestas mokėjimo parinktis, finansinėse programose galima greitai pamatyti, koks bus mokėtinas kasos aparato užblokuotas likutis. POS patvirtinimo numerį galima sugretinti su sistemoje išrašyta sąskaita faktūra ir pranešti, kurio patvirtinimo mokėjimas buvo gautas. Įmonės paprastai formuoja 108(A)–102(B) apskaitos įrašus, skirtus pradelstiems užblokuotiems POS veiksmams. Banko operacijose šis kvitas sudaromas kiekvienai sąskaitai faktūrai atskirai. Pavyzdžiui, dviejose parduotuvėse per dieną 15-likai pardavimo kvitų sukuriama 30 apskaitos kvitų. Akivaizdu, kad dėl kvitų skaičiaus buhalterijai tenka papildoma našta, apsunkinamas duomenų įvedimas ir kontrolė. Atlikus reikiamus canias4.0 EDI modulio integracijos su bankais darbus, kvitai bus automatiškai įvedami į sistemą, o apskaitos skyriui suteikta tik kontrolės funkcija. Jei parduotuvei suteikti įgaliojimai atlikti mokėjimus tik iki tam tikro limito, išlaidų įrašai gali būti saugomi ir canias4.0 mažmeninės prekybos modulyje bei į juos atsižvelgta kasos aparate. Klientų valdymui canias4.0 taip pat numatytos dovanų kuponų programos, integruotos kontrolės ir finansų apskaitos funkcijos.

Tiekimo grandinės ir sandėlių valdymas

 • Atsižvelgiant į sektorių, kuriame įmonė veikia, ir institucionalizavimo lygį, gali būti sukurti skirtingi sandėlių valdymo metodai. Nors metodai suplanuoti taip, kad atitiktų pagrindines įmonės funkcijas, yra išlaikytos galimybės juos plėsti papildomais procesais. Įgyvendinimą turėtų užbaigti patyrusio konsultanto atlikta įmonės analizė.

Vidinė persiuntimo užklausa

 • Pagal šį metodą parduotuvės vadovas į sistemą įveda produktą, kurį jis nori matyti savo sandėlyje, kartu nurodydamas jo kiekį ir poreikio datą. Sukuriamas vidinės užklausos įrašas ir pateikiamas tvirtinti bendrai parduotuvių kontrolei. Jei patvirtinimas teigiamas, dokumentas siunčiamas į pagrindinį sandėlį kaip užsakymas ir siunta išsiunčiama. Taikomąja programa gali naudotis parduotuvės vadovas arba tiesiogiai parduotuvių generalinis direktorius be atskiro patvirtinimo. Siuntas galima sekti atsižvelgiant į jų būseną (pradėta, baigta, tarpinė).

Perkėlimo užsakymas

 • Pagal šį metodą, kuriuo dažniausiai naudojasi parduotuvių generalinis direktorius, užsakymo perkėlimas tarp parduotuvių arba tarp parduotuvių ir (arba) sandėlių sukuriamas naudojant ataskaitą. Perkėlimas atliekamas užsakymui patekus į parduotuvę ir (arba) sandėlį.

Produktų perkėlimas ir pakeliui esantis sandėlis

 • Pagal šį metodą produktų atsargos po perkėlimo operacijos nepatenka tiesiai į parduotuvės ar sandėlio atsargas. Tikslinis sandėlis perkeliamas į anksčiau nustatytą „pakeliui esantį sandėlį“. Kai produktai fiziškai atvyksta į tikslinį sandėlį, perkėlimo procesas automatiškai perkeliamas į pagrindinį sandėlį nuskaitant brūkšninį kodą arba jį patvirtinant. Tai dažniausiai įmanoma parduotuvėse, kurių struktūra vadinama netiesioginio aptarnavimo biuru (angl. back-office).

Paklausos prognozės

 • Paklausos tendencijas galima įvertinti pagal gaminio duomenų lape nurodytas klases.

Brūkšninių kodų ir RFID sistemos

 • Tai pagrindinės mažmeninės prekybos priemonės. Jei pardavimo ir logistikos operacijose jos yra naudojamos efektyviai, tuomet padidėja atliekamų operacijų greitis ir tikslumas.

Įmonių tarpusavio integracija

 • Skaitmeninėje aplinkoje keičiamasi duomenimis su tiekėjo įmone.

Ryšių su klientais valdymas (CRM)

 • Informacija apie klientus gali būti gaunama pardavimų metu ar duomenimis pasidalinus įvairiems išoriniams šaltiniams. Įmonėse, kurios nenaudoja kasos aparatų, vardus, pavardes, rajonus ir telefono informaciją, jei reikia, galima gauti pardavimų metu. Įmonės, naudojančios kasos aparatus, informaciją apie klientus gauna indukciniu būdu. Su pardavimo dokumentais susieta kliento informacija gali būti naudojama sužinant, kada kliento istorija buvo atnaujinta, kokia bendra pardavimo suma, kokie specialūs dominantys produktai ir kita.

Klientų informavimo paslaugos

 • Informavimo paštu ir (arba) žinutėmis priemonės reklamuojant produktą ar rinkodaros veiklą yra labai svarbios. Jos valdomos programėle.

Socialinė žiniasklaida ir tinklai

 • Labai svarbu tiesiogiai iš taikomosios programos pasiekti socialinės žiniasklaidos priemones. Mažmeninės prekybos įmonės gali akimirksniu perduoti informaciją apie nuolaidas ir akcijas savo sekėjams ypač socialiniuose tinkluose; jos gali reklamuotis socialiniuose tinkluose nemokamai arba už labai prieinamą kainą.

Klientų kortelės

 • Nesvarbu, ar korteles (lojalumo, VIP ir kitas) sukūrė mažmeninės prekybos įmonė, ar jas išdavė trečioji šalis, pagrindinis klientų kortelių tikslas – sekti informaciją apie klientus, apdovanoti ir kurti priklausomybę. Premijų rinkimo, mokėjimų kortele ir kitos taikomosios programėlės valdomos turima programine įranga. Trečiosios šalies kortelių tvarkymą ir stebėjimą įmonė galima vykdyti naudodama canias4.0 EDI modulį.

Vidaus paklausos valdymas

 • Naudojant canias4.0 vidinės paklausos ir perkėlimo programas galima tvarkyti parduotuvių produktų poreikio, tenkinant jį viena kitos atsargomis, procesus. Taip produktai tarp parduotuvių juda greičiau, mažėja atsargų apyvartumas ir kvadratinio metro vieneto sąnaudos.

Kitos mažmeninės prekybos programėlės

 • Programinę įrangą gaminančios įmonės, kurios siekia siūlyti mažmeninės prekybos įmonėms modernias taikomąsias programas, turėtų įtraukti tokias funkcijas kaip neapmokestinamas pardavimas, išimtiniai pardavimai diplomatams, pardavimų grąžinimas, keitimas, specifiniai klientų užsakymai (pagal parduotuvių merčendaisingą) ir remontas bei įprastas pardavimo funkcijas – tokias, kokios yra canias4.0 mažmeninės prekybos modulyje.

Brūkšninio kodo ir svėrimo funkcijų integracija

 • Svėrimo priemonės ir brūkšninių kodų spausdintuvai gali būti integruota modulio dalis ir mažmeninės prekybos modulyje veiks panašiai kaip juvelyrikoje – ten, kur svoris yra svarbus. Taip išvengiama rankinio duomenų įvedimo ir klaidų rizikos.

Ataskaitų teikimas

 • Įmonėms reikia dinamiškesnių ataskaitų, taip pardavimų ir (arba) likučių, produktų galiojimo laiko ir m2 našumo ataskaitų – jos dažnai naudojamos mažmeninėje prekyboje. Šias ataskaitas galima paversti duomenų kubais ir išsamiai pertvarkyti su įvairiais duomenų rinkiniais naudojant canias4.0 IQ modulį – canias4.0 verslo žvalgybos infrastruktūrą. Mažmeninei prekybai skirta technologija yra verslo valdymo sistemos modulis, todėl mažmeninėje prekyboje parengti duomenys pateikiami kartu su duomenimis, parengtais naudojant kitus modulius.

Mobilieji ir internetas

 • Šį punktą galėtume vadinti „internetine rinkodara“. canias4.0 interneto paslaugų infrastruktūroje visą laiką gali vykti visų virtualiuose POS taškuose atliktų veiksmų komunikacija su canias4.0. Aktuali informacija apie atsargas, kainas ir kita gali būti sinchronizuojama su interneto ir (arba) mobiliosiomis programomis nenaudojant jokių tarpinių programų. Programų duomenų šaltinis yra pirmoji ir vieno langelio principu veikianti verslo valdymo sistemos programinė įranga.

Preliminarios apibrėžtys ir autorizacija

 • canias4.0 standartinėmis programomis gali būti valdomi parduotuvės, saugyklos, kasininko, pardavėjo, konsultanto apibrėžimai, kliento autorizavimas, papildomos nuolaidos klientui nustatymas, vartotojo vaidmenys ir prieigos kontrolė.

Centrinis biuras, pagalbinis biuras ir POS punktai

 • Pagrindinės centrinio biuro funkcijos:
  • Tiekimo grandinės valdymas (paklausos planavimas, centrinio sandėlio ir pirkimo funkcijos)
  • Kainų politika ir akcijos
  • Žmogiškieji ištekliai
  • Viešieji ryšiai
  • Apskaita
  • Finansų taikymas, atsargų vertinimas, pelningumo analizė
  • Rinkodara
  • Ryšių su klientais valdymas
  • Biudžetas, investicijos
  • Atsargų skaičiavimas

  Netiesioginio aptarnavimo biuras (angl. back-office) parduotuvėse atlieka pardavimų palaikymo funkciją, tačiau paprastai organizuojami didelėse parduotuvėse. Parduotuvėse, kuriose nėra tokio biuro, pardavimų palaikymo funkcijas atlieka parduotuvės darbuotojai.

  Pagrindinės netiesioginio aptarnavimo biuro funkcijos:
  • Produkto brūkšninis kodas, signalizacija (jei reikia)
  • Sandėlio operacijos (atsargų įvedimas, grąžinimas ir t. t.)
  • Vidinės produktų paklausos įrašai
  • Popardaviminis aptarnavimas, garantijų stebėjimas
  • Grąžinimo, keitimo ir remonto procedūrų stebėjimas

Tinklo planavimas

 • Jei tinklo parduotuvėse yra sukurta internetinė struktūra, pagrindinis serveris turėtų būti pagrindinėje buveinėje. Tokiu atveju parduotuvės bus prijungtos prie pagrindinio serverio internetu. Parduotuvėse, kuriose bus kuriama neprisijungta struktūra, turėtų būti pritaikytas EDI (duomenų perdavimo) modulis. Visgi, siekiant lengvesnės priežiūros ir suderinto veikimo, teisingiau būtų pasirinkti internetinio ryšio struktūrą. Neprisijungusi struktūra diegiama tik tada, kai nėra interneto prieigos. Tokiu atveju parduotuvėje išrašytos sąskaitos faktūros ir atsargų operacijos sinchronizuojamos su pagrindiniu serveriu, kai sistema pradeda veikti internetu. Sinchronizacija atliekama canias4.0 EDI modulyje.

B2B ir B2C pramonei rekomenduojami moduliai

 • Module

  Pardavimų valdymas

 • Module

  Pirkimų valdymas

 • Module

  Sąskaitų faktūrų patikra

 • Module

  Finansų apskaitos valdymas

 • Module

  Eksporto valdymas

 • Module

  Importo valdymas

Atvirojo kodo sistema

Tiesioginę prieigą prie programos kodo suteikia TROIA – unikalia technologija, architektūra ir programavimo aplinka išsiskiriantis kodo valdymo įrankis. Taip canias4.0 naudojančios įmonės gali veiksmingai taikyti ir plėtoti turimas technologijas. canias4.0 yra pripažinta viena lanksčiausių ir geriausiai vartotojo poreikius tenkinančių sistemų pasaulyje.

 • INDUSTRIJOS

 • Vamzdžių ir vamzdynų pramonė

  Verslo valdymo sistema VAMZDŽIŲ IR VAMZDYNŲ PRAMONEI

  Šiame pramonės sektoriuje veikia daugiausia vidutinio dydžio įmonės, kurių verslo procesams valdyti yra būtini programinės įrangos produktai. canias4.0 padeda šioms įmonėms susitvarkyti tiek su kokybiškų produktų paklausa, tiek su kokybiškų produktų tiekimu.

 • Pakavimo ir spaudos pramonė

  Verslo valdymo sistema PAKAVIMO IR SPAUDOS PRAMONEI

  Globalizacija, pažangios technologijos ir augantys vartotojų poreikiai, kuriais reiškiamas individualizmas, produktų saugumas ir suderinamumas su aplinka, pakuočių pramonei kelia didelius reikalavimus. Todėl pagrindinė šios pramonės darbotvarkės dalis yra skirta tam, kas iš esmės keistų produkto pakuotės, ženklinimo ir pardavimo būdą. Įmonėms padėti gali technologijos, kurios užtikrina procesų ir darbo eigos lankstumą bei skatina gamybos technologijų skaitmeninimą.

 • B2B ir B2C pramonės

  Verslo valdymo sistema B2B IR B2C PRAMONĖMS

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus B2B ir B2C pramonės šakų valdymo principus. Šis POS modulis apima integruotą kasos aparato modulį, greitą ir veiksmingą integruotą produktų planavimo sistemą, padedančią lengvai ir operatyviai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Todėl prekybininkai gauną tikslią informaciją, reikalingą gerai ir greitai parduoti.

 • Elektronikos ir telekomunikacijų pramonė

  Verslo valdymo sistema ELEKTRONIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ PRAMONEI

  Šiuolaikinė elektronika ir technologinės inovacijos yra viena iš mažiausiai nuspėjamų ir sparčiausiai besikeičiančių pramonės šakų. Esate telekomunikacijų technologijų ar elektronikos dalių gamintojas? Tiekiate medicinos, aviacijos ir gynybos, automobilių pramonei skirtus įrenginius, kuriems taikomi itin griežti reikalavimai? Tuomet canias4.0 verslo valdymo sistemos galimybės yra skirtos jums – programa padės kurti kokybišką produktą ir valdyti procesus taip, kad išliktumėte konkurencinės aplinkos lyderiu.

 • Stiklo pramonė

  Verslo valdymo sistema STIKLO PRAMONEI

  Stiklo pramonė, kaip ir kai kurie kiti sektoriai, turi jai būdingų skirtybių ir taikomųjų programų. Dauguma šiame sektoriuje veikiančių įmonių prioritetą teikia pardavimo procesui. Būtent šis prioritetas yra pagrindinis veiksnys stiklo pramonės įmonėms pasirenkant ir naudojant taikomąją programą. Šiuo požiūriu canias4.0 yra labai patogi ir suteikia įmonėms puikių galimybių.

 • Maisto ir gėrimų pramonė

  Verslo valdymo sistema maisto ir gėrimų pramonei

  Sudėtingėjančius procesus, griežtėjančius reikalavimus ir didelį naujovių poreikį maisto ir gėrimų pramonėje galima išspręsti naudojantis canias4.0 verslo valdymo sistema. Tai priemonių rinkinys, kuris padės prisitaikyti prie nuolat kintančios teisinės sistemos, užsitikrinti produktų atsekamumą ir kokybės kontrolės valdymą.

 • Metalo pramonė

  Verslo Valdymo Sistema METALO PRAMONEI

  canias4.0 nuo bendrų sistemų skiriasi specializuotomis funkcijomis, svarbiomis metalo, laidų ir kabelinės televizijos įmonėms, nes kiekvieną dieną padeda spręsti šio verslo klausimus. Mūsų verslo valdymo sistema – tai novatoriška ir praktiška technologija.

 • Medicinos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Medicinos Pramonei

  Sistemiškumu, lankstumu ir išsamumu pasižyminti canias4.0 atitinka specifinius medicinos pramonės reikalavimus ir reglamentus. Sistema padeda tvarkyti didelės apimties duomenų rinkinius, supaprastina visas medicinos pramonės, įskaitant ir medicinos paslaugų, procedūras, užtikrina atitiktį taikomiems reglamentams ir maksimaliai padidina veiklos efektyvumą.

 • Tekstilės pramonė

  Verslo Valdymo Sistema tekstilės pramonei

  Įrodėme, kad naudojantis canias4.0 programine įranga gerų rezultatų galima pasiekti net ir tose pramonės šakose, kurioms labai svarbus duomenų atsekamumas, nes jose surenkami itin dideli duomenų kiekiai. Norint, kad įvairių tekstilės medžiagų (audinių, kilimų, rankšluosčių ir kitų) gamybos duomenys būtų tvarkomi tinkamai ir patogiai bei taip, kad nekristų bendras efektyvumas, reikia subalansuotos ir lanksčiai pritaikomos canias4.0 sistemos.

 • Statybų pramonė

  Verslo valdymo sistema Statybų pramonei

  Statybinių medžiagų pramonės įmonėms canias4.0 padeda stebėti darbuotojų našumą, siųsti sąskaitas faktūras ir sklandžiai vykdyti projektus. Programa saugo jūsų informaciją ir leidžia lengvai dalytis ja su pardavėjais, tiekėjais, techninės priežiūros įmonėmis ar bankais.

 • Projektų valdymo sektorius

  Verslo valdymo sistema projektų valdymo sektoriui

  Už sudėtingo projekto gyvavimo ciklo valdymą atsakingiems darbuotojams dažnai tenka naudotis skirtingais programinės įrangos produktais tam, kad galėtų valdyti skirtingus projekto etapus – konkursų, prekybos, sąmatų sudarymo, inžinerijos, pirkimo, gamybos ir gamybos planavimo, sąnaudų kontrolės, statybos, montavimo ir paleidimo darbų. canias4.0 projektų valdymo programinės įrangos priemonėmis šie etapai sujungiami į visumą, o veiklos duomenis realiuoju laiku įtraukiami tiesiai į projekto planą. Ji suteikia galimybę puikiai kontroliuoti ir matyti visumą, realiuoju laiku valdyti išlaidas, pinigų srautus, laiką, išteklius ir riziką. Siūlome tikrais projektų poreikiais pagrįstą produktą – iš esmės tai įmonės reikmes atitinkantis produktas, pagrįstas labiau projektų valdymo principais nei pasikartojančiais procesais.

 • Energetikos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Energetikos Pramonei

  canias4.0 programinė įranga elektros energijos gamybos įmonėms suteikia dideles verslo valdymo galimybes ir funkcinį gylį pagrindinėse finansinės atitikties ir ataskaitų teikimo, projektų ir turto valdymo, tiekimo grandinių ir paslaugų srityse. Sistema padeda įmonėms transformuotis keičiantis energijos rūšių deriniui ir traukiantis atsinaujinančiosios energijos gamybai, mažėjant įmonių skaičiui, plečiantis naujoms rinkoms ir geografinėms teritorijoms. canias4.0 yra visaapimanti programa – tai vietinių ir tarptautinių energetikos pramonės įmonių veiklos palaikymas, sudėtingų organizacinių struktūrų valdymas, projektų kontrolė ir turto bei tiekimo grandinių optimizavimas.

 • Automobilių pramonė

  Verslo valdymo sistema Automobilių Pramonei

  Automobilių pramonėje pravartu turėti programą, teikiančią sudėtingus planavimo įrankius ir padedančia sumaniai pagerinti kliūčių valdymą. Įmonėms, gaminančioms produktus automobilių pramonei, taip pat reikalingi veiksmingi sutartyje numatytų gamybos procesų kontrolės būdai. Tinkama programa turi padėti įmonei tapti efektyvesne gamybos valdymo ir tiekimo grandinės dalimi. Visa tai galima sutvarkyta naudojant vieną sistemą – canias4.0.

 • Aviacijos ir gynybos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Aviacijos ir gynybos pramonei

  Įmonės, tiekiančioms produktus aviacijos ir gynybos pramonei, dažnai susiduria su naujais iššūkiais ir turi į juos reaguoti. Šioje pramonės šakoje viskas greitai kinta, tačiau įmonės, kurios naudojasi canias4.0 verslo valdymo sistema, patenkins visus keliamus reikalavimus. canias4.0 sukurta įgyvendinti sudėtingus aviacijos ir gynybos pramonės reikalavimus.

 • Plastiko pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Plastiko Pramonei

  Plastiko pramonei spręsti įvairiausias kasdienes problemas gali padėti tik itin funkcionali sistema. Nesvarbu, kurioje su plastiku susijusioje srityje – biomedicinos, ortopedijos, automobilių, elektronikos, kompiuterių, žaislų ar kitoje – dirba jūsų įmonė. Tokioje konkurencinėje aplinkoje efektyviau ją valdysite naudodami canias4.0.

 • Mažmeninės prekybos sektorius

  Verslo Valdymo Sistema mažmeninės prekybos sektoriui

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus mažmeninės prekybos valdymo principus. POS modulis suteikia galimybę integruoti kasos aparato modulį, sparčią ir efektyvią produktų planavimo sistemą, taip pat greitai ir tiksliai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Visa tai gerai ir greitai parduoti siekiantiems prekybininkams padeda veiksmingai priimti sprendimus.

 • MES PRITAIKYSIME CANIAS4.0 JŪSŲ POREIKIAMS!

  Susisiekite

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje