Verslo Valdymo Sistema tekstilės pramonei

Klientų reikalavimai yra įvairūs ir skirtingi, o kiekvienas užsakymas – ypatingas. Visa tai turi didelę įtaką gamybai. Todėl pasiūlymų teikimo, užsakymų ir gamybos etapuose reikalingi specifiniai verslo sprendimai. Diegiamos sistemos struktūra turėtų suteikti veiklai lankstumo ir padėti greitai priimti sprendimus.

Tekstilės pramonė

Pasauline patirtimi su savo klientais skaitmeninės transformacijos kelionėse dalinamės jau 30 metų, o remdamiesi klientų poreikiais atliekame namų darbus. Ilgametė patirtis padėjo gerai pažinti tekstilės pramonę, todėl jai galime pasiūlyti tiksliai tai, ko reikia.

Visų tekstilės pramonės procesų valdymui – viena sistema

Tekstilės pramonės produktų įvairovė yra milžiniška ir ji labai priklauso nuo užsakovų poreikių. Kiekvienas užsakymas – tai ypatingas produktas. Tokiai įvairovei ir kaitai valdyti reikalinga sistema, kuri jus „gerai suprastų“ ir padėtų greitai rasti sprendimus. Pažadame, kad dėl specialiai tekstilės pramonei sukurtų canias4.0 funkcijų verslo procesus valdysite kur kas efektyviau, o klaidų itin svarbiuose atsekamumo, kritinio kelio (cp) ir kokybės kontrolės etapuose darysite mažiau.
Kviečiame susipažinti su keliomis funkcijomis, kurios padeda valdyti ir tobulinti šio pramonės sektoriaus gamybos procesus.

Medžiagų atsekamumas, stebėsena ir kontrolė

 • canias4.0 sistemoje yra daug modulių ir programų, kurios palengvina tekstilės pramonės įmonių darbą. Siūlome visiškai integruotą struktūrą, kurioje visi sistemos moduliai ir taikomosios programos sąveikauja tarpusavyje, bei šiai pramonei sukurtus GRM ir CON modulius, kurie tvarkomi kaip standartinė programinės įranga. canias4.0 MRP modulyje pritaikyti individualizuoti metodai padės rengti užsakymus ir maksimaliai padidinti atsekamumą. Mūsų sukurta informacijos apie produktą forma yra integruota į standartinių sąnaudų modulį; taip galite tiesiogiai apskaičiuoti savo sąnaudas. Neatidarydami produkto kortelės ar nekurdami gaminio medžio, galite į sistemą įvesti tik pagrindinę informaciją ir tiesiogiai sukurti produkto pasiūlymą. Galite valdyti spalvas audinio pusėse naudodami produktų medžių modulį ir kai kurias specialias programas. Pagal audinio partiją galima sukurti ir sekti spalvų rinkinio informaciją. Sistemoje galima stebėti ir dažyklos valdymo procesus, o dėl mūsų sukurtų šiam procesui skirtų taikomųjų programų spalvų receptus galima tiesiogiai perduoti mašinoms. Pajėgumui planavimui sukūrėme sistemą, kurioje laikomasi dažymo ir katilų plovimo nuoseklumo atsižvelgiant į dažymo katilų pajėgumus. Apibendrinant galima pasakyti, kad lankstumo suteikianti, integruota ir greita canias4.0 sistema yra labai tinkama tekstilės įmonėms.

Efektyvūs variantų konfigūratoriai

 • Naudojant canias4.0 variantų konfigūratorius labai lengva stebėti audinių atsargas. Remiantis variantų koncepcija, sistemą galima valdyti naudojant minimalią atsargų kortelę, minimalų BOM (medžiagų balansą), minimalų maršrutą (veiklos duomenis). Nors tai priklauso nuo įmonėje atliekamos analizės, audinių variantus galime pritaikyti pagal plotį, svorį, nelygumus, spalvą, raštą ir kitas savybes. Gatavi produktai turi spalvą, dydį ir kokybę. Siūlų sąnaudas (pasirenkant spalvą) ir darbines operacijas galima lengvai kontroliuoti pagal pasirinkto varianto koncepciją ir pasirinktą audinį ar medžiagą. Taigi, sunaudojamų siūlų kiekis ir gamybos kelias priklausys nuo produkto varianto. Pavyzdžiui, variantų konfigūratorius canias4.0 automatiškai išskirs raudonų siūlų ir (arba) dažų sąnaudas raudono audinio gamybai. Naudojant variantų funkciją, klientų užsakymų įrašus ir gamybos patvirtinimus galima sistemingai vesti į sistemos matricos lentelę. Gamybos valdymo internetu koncepcija tinka ir drabužių pramonei. Stebėti darbo kokybę ir produktyviai sekti pagamintas dalis būtinas darbo užsakymų sekimas internetu. Naudojant canias4.0 varianto funkciją galima gauti bet kokią ataskaitą su informacija apie audinio ir produkto savybes.

Atsargų pagal kliento užsakymą stebėjimas

 • Pagal klientų užsakymus valdyti atsargas šiam sektoriui yra labai svarbu. Visos atsargos valdomos pagal pardavimo užsakyme nurodytą užsakymo numerį. Tiekiami audiniai ir priedai įtraukiami į sistemą kartu su partijos numeriais, kuriuos tiekėjas pateikia prieš pirkimą. canias4.0 leidžia sukurti šių medžiagų naudojimo taisykles pagal atitinkamą pardavimo užsakymą. Taigi, momentines atsargų atveju turime dvepoas atsargas: nesaugomas žaliavinių medžiagų atsargas (jos yra paruoštos prekybai kaip atsargos su tiekėjo partijos numeriais ir jei tiekėjas nėra pateikęs siuntos numerio, sistema sugeneruoja partijų numerius ir prideda juos prie su pirkimu susijusio sandėlio kvito, todėl galima užtikrinti atsekamumą) ir sunaudojimui paruoštas rezervuotas žaliavines atsargas.

Efektyvus pajėgumų planavimas – mažiau tarpinių atsargų ir trumpesnis laukimo laikas

 • Viena iš svarbių šio sektoriaus problemų – juostų balansavimas. Sunkumus sukelia balansavimui naudotinų duomenų trūkumas. Internetu gavus darbo užsakymą, galima nustatyti standartinius laikus ir naudoti juos kaip juostos balansavimo duomenis. Sprendimai dėl juostų balansavimo priimami pajėgumų planavimo modulyje. Gali labai skirtis maršrutai, kuriais nurodome produkto naudojimo tvarką. Būtina šiuo laikotarpiu atsiradusių tarpinių atsargų ir laukimo laiko kontrolė. Dėl šios priežasties prieš pradedant vykdyti darbo užsakymą gali būti peržiūrėtos ir įvertintos maršrutais nurodomos operacijos arba darbo centrai. Galima pridėta naują operaciją arba padalinti esamą operaciją (išskaidyta vidinė gamyba + produkto siuntimas, produkto siuntimas + produkto siuntimas + n ir kita). Veiklos versijas galima greitai valdyti sistemoje pateikus užsakymą. Planai canias4.0 pajėgumų planavimo ir išankstinio planavimo programomis kuriami atsižvelgiant į daugelį parametrų, pavyzdžiui, apribojimus (mašinos ar darbuotojo), darbastalius ar tarpusavyje sąveikauti galinčias jų grupes, katilus, prioritetų taisykles, dinamines atsargas. Prireikus šie planai gali būti tikslinami. Darbų, darbų ar užduočių prioritetų nustatymą ir kitus sprendimus galima valdyti vizualiai naudojantis Ganto diagrama.

Atliekų atsekamumas

 • MRP modulyje užduotis „dažyti“ ar „plačiai išskleisti“ parenkama pagal žaliavinės, ne gatavos ir paruoštos dėvėti produkcijos tekstilės atliekų kiekio taisykles, kad kirpimo procese galima būtų sumažinti audinių ir medžiagų atliekų kiekį. Į sistemą turėtų būti įvesta gatavų drabužių ir ypač kirpimo metu susidarančių atliekų informacija ir išsaugoma apytikslių atsargų įrašais. Atliekos gali būti naudojamos, jei gaminys yra sukirptas ar susiūtas. Taip galima pasiekti tolygų atliekų panaudojimo procentą. Tiesiogiai sistemoje galima valdyti ir įmonės pardavimus.

Veiklos kokybės kontrolė kiekviename etape

 • Kokybės valdymas yra viena iš svarbiausių drabužių ir audinių pramonės funkcijų. canias4.0 kokybės kontrolės praktika apima dvi dalis. Pirkimų ir gamybos etapuose proceso kontrolė vykdoma pagal kriterijus ir pavyzdžių planus. Taikant prekių gavimo kontrolės ir veiklos kokybės kontrolės praktiką, kiekvienu konkrečiu atveju suaktyvinami grąžinimo, perdirbimo ir kokybės nustatymo procesai.

Faktinių vienetų (dalių) sąnaudų sekimas pagal užsakymą

 • Vienas iš svarbiausių dalykų šiam sektoriui yra sąnaudų klausimas. Trys canias4.0 išlaidų valdymo būdai:
  • Gatavi drabužiai
  • Standartinės išlaidos (preliminari išlaidų analizė prieš gamybą)
  • Faktinės išlaidos (faktinės išlaidos po gamybos)

  Tai – analizė, kuria, remiantis veiklos, susijusios su standartinių produktų medžiu (receptūros) ir padaliniu, sąnaudomis, siekiama numatyti sąnaudas dar prieš pradedant gaminti. Standartinė kaina paprastai taikoma pasiūlymo kainai analizuoti. Faktinės išlaidos – tai išlaidos, apskaičiuotos remiantis faktinėmis medžiagų sąnaudomis ir išlaidomis. Jos gaunamos iš kliento praėjusio laikotarpio užsakymo. Laikotarpio pabaigoje canias4.0 pateikia faktinių išlaidų standartinį palyginimą ir nustato nukrypimus. Tekstilės sektoriui tai yra svarbus duomenų šaltinis, ypač priimant sprendimus dėl gamybos įmonėje ir (arba) konsignacinės gamybos.

Efektyvi siuntų stebėsena ir kontrolė

 • Subrangos ir kontrolės funkcijos yra labai svarbios, nes tokios operacijos šiame sektoriuje yra intensyvios. Subrangos operacijas galime suskirstyti į dvi grupes. Siuntimo paslaugos pirkimas, neapdorotas paruoštas audinys, dažytas audinys, priedai yra žemesnio lygio produktai, tačiau atsargų kortelė ir informacija apie atsargas atsiveria vienoje sistemoje. Stebėti galima fiziškai. Visgi tai nėra labai aiškus procesas, kurio metu kiekvienam gamybos eigoje atsiradusiam tarpiniam lygiui sistemoje atkuriamas pagrindinis medžiagos įrašas. canias4.0 galima lengvai valdyti kiekvieno tarpinio etapo stebėjimą neatidarant atsargų kodo. Remiantis klientų užsakymais, taip pat galima sekti, su kiek subrangovų ir dėl kokių prekių dirba įmonė. Subrangos operacijų sąnaudas galima atidžiai stebėti ir dėl to, kad siuntų pristatymo paslaugų sąskaitos faktūros yra tiesiogiai susijusios su atitinkama darbo užsakymo operacija. Produktyvi siuntinių pristatymo paslaugų pardavimų stebėsena galima naudojant esamą pardavimo, gamybos, pirkimo ir atsargų infrastruktūrą. Kitaip nei įprastoje gamyboje, kai kuriuos BOM elementus klientas gauna nemokamai, todėl jie įtraukiami į gamybą.

Visapusiška produktų pavyzdžių stebėsena ir kontrolė

 • Pavyzdžių gamyba gali būti laikoma maža gaminamo produkto kopija. Pavyzdys gali būti modelis, kuriuo įmonė papildys savo kolekciją, arba kliento pateiktas užsakymas. Pavyzdžiuose yra svarbi ir versijos koncepcija. Gali būti ne viena modelio versija, todėl apie versijų skirtumus turi būti lengva pranešti. Pagrindiniai įrašai apie medžiagas canias4.0 sistemoje yra gaminio failai, kuriuose nėra tam tikros informacijos (vieneto, kainos, aprašymo). Failuose pateikiama informacija, skirta valdyti pavyzdžių stebėjimą; siuntų pardavimo paslaugai, pavyzdžių versijai, dizaineriui, grafikui, sezonui, kolekcijai, meno kūriniui, sąskaitos faktūros pavyzdžiui ir maršruto paveikslėliui galima taikyti parinktis (spalvą, dydį ir kitas). Naudojantis canias4.0 ataskaitomis galima išsamiai įvertinti su pavyzdžių gamybos darbuotojų darbą. Užbaigti pavyzdžiai pateikiama informacija apie darbo užsakymą, kirpimo meistrą, siuvimo meistrą ir kita.

Tekstilės pramonei rekomenduojami moduliai

 • Module

  Medžiagų poreikio valdymas

 • Module

  Standartinių sąnaudų valdymas

 • Module

  Gamybos valdymas

 • Module

  Pajėgumų valdymas

 • Module

  Atsargų valdymas

 • Module

  Kokybės valdymas

 • Module

  Paslaugų valdymas

 • Module

  Techninės priežiūros valdymas

 • Module

  Maršrutų valdymas

Atvirojo kodo sistema

Tiesioginę prieigą prie programos kodo suteikia TROIA – unikalia technologija, architektūra ir programavimo aplinka išsiskiriantis kodo valdymo įrankis. Taip canias4.0 naudojančios įmonės gali veiksmingai taikyti ir plėtoti turimas technologijas. canias4.0 yra pripažinta viena lanksčiausių ir geriausiai vartotojo poreikius tenkinančių sistemų pasaulyje.

 • INDUSTRIJOS

 • Vamzdžių ir vamzdynų pramonė

  Verslo valdymo sistema VAMZDŽIŲ IR VAMZDYNŲ PRAMONEI

  Šiame pramonės sektoriuje veikia daugiausia vidutinio dydžio įmonės, kurių verslo procesams valdyti yra būtini programinės įrangos produktai. canias4.0 padeda šioms įmonėms susitvarkyti tiek su kokybiškų produktų paklausa, tiek su kokybiškų produktų tiekimu.

 • Pakavimo ir spaudos pramonė

  Verslo valdymo sistema PAKAVIMO IR SPAUDOS PRAMONEI

  Globalizacija, pažangios technologijos ir augantys vartotojų poreikiai, kuriais reiškiamas individualizmas, produktų saugumas ir suderinamumas su aplinka, pakuočių pramonei kelia didelius reikalavimus. Todėl pagrindinė šios pramonės darbotvarkės dalis yra skirta tam, kas iš esmės keistų produkto pakuotės, ženklinimo ir pardavimo būdą. Įmonėms padėti gali technologijos, kurios užtikrina procesų ir darbo eigos lankstumą bei skatina gamybos technologijų skaitmeninimą.

 • B2B ir B2C pramonės

  Verslo valdymo sistema B2B IR B2C PRAMONĖMS

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus B2B ir B2C pramonės šakų valdymo principus. Šis POS modulis apima integruotą kasos aparato modulį, greitą ir veiksmingą integruotą produktų planavimo sistemą, padedančią lengvai ir operatyviai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Todėl prekybininkai gauną tikslią informaciją, reikalingą gerai ir greitai parduoti.

 • Elektronikos ir telekomunikacijų pramonė

  Verslo valdymo sistema ELEKTRONIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ PRAMONEI

  Šiuolaikinė elektronika ir technologinės inovacijos yra viena iš mažiausiai nuspėjamų ir sparčiausiai besikeičiančių pramonės šakų. Esate telekomunikacijų technologijų ar elektronikos dalių gamintojas? Tiekiate medicinos, aviacijos ir gynybos, automobilių pramonei skirtus įrenginius, kuriems taikomi itin griežti reikalavimai? Tuomet canias4.0 verslo valdymo sistemos galimybės yra skirtos jums – programa padės kurti kokybišką produktą ir valdyti procesus taip, kad išliktumėte konkurencinės aplinkos lyderiu.

 • Stiklo pramonė

  Verslo valdymo sistema STIKLO PRAMONEI

  Stiklo pramonė, kaip ir kai kurie kiti sektoriai, turi jai būdingų skirtybių ir taikomųjų programų. Dauguma šiame sektoriuje veikiančių įmonių prioritetą teikia pardavimo procesui. Būtent šis prioritetas yra pagrindinis veiksnys stiklo pramonės įmonėms pasirenkant ir naudojant taikomąją programą. Šiuo požiūriu canias4.0 yra labai patogi ir suteikia įmonėms puikių galimybių.

 • Maisto ir gėrimų pramonė

  Verslo valdymo sistema maisto ir gėrimų pramonei

  Sudėtingėjančius procesus, griežtėjančius reikalavimus ir didelį naujovių poreikį maisto ir gėrimų pramonėje galima išspręsti naudojantis canias4.0 verslo valdymo sistema. Tai priemonių rinkinys, kuris padės prisitaikyti prie nuolat kintančios teisinės sistemos, užsitikrinti produktų atsekamumą ir kokybės kontrolės valdymą.

 • Metalo pramonė

  Verslo Valdymo Sistema METALO PRAMONEI

  canias4.0 nuo bendrų sistemų skiriasi specializuotomis funkcijomis, svarbiomis metalo, laidų ir kabelinės televizijos įmonėms, nes kiekvieną dieną padeda spręsti šio verslo klausimus. Mūsų verslo valdymo sistema – tai novatoriška ir praktiška technologija.

 • Medicinos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Medicinos Pramonei

  Sistemiškumu, lankstumu ir išsamumu pasižyminti canias4.0 atitinka specifinius medicinos pramonės reikalavimus ir reglamentus. Sistema padeda tvarkyti didelės apimties duomenų rinkinius, supaprastina visas medicinos pramonės, įskaitant ir medicinos paslaugų, procedūras, užtikrina atitiktį taikomiems reglamentams ir maksimaliai padidina veiklos efektyvumą.

 • Tekstilės pramonė

  Verslo Valdymo Sistema tekstilės pramonei

  Įrodėme, kad naudojantis canias4.0 programine įranga gerų rezultatų galima pasiekti net ir tose pramonės šakose, kurioms labai svarbus duomenų atsekamumas, nes jose surenkami itin dideli duomenų kiekiai. Norint, kad įvairių tekstilės medžiagų (audinių, kilimų, rankšluosčių ir kitų) gamybos duomenys būtų tvarkomi tinkamai ir patogiai bei taip, kad nekristų bendras efektyvumas, reikia subalansuotos ir lanksčiai pritaikomos canias4.0 sistemos.

 • Statybų pramonė

  Verslo valdymo sistema Statybų pramonei

  Statybinių medžiagų pramonės įmonėms canias4.0 padeda stebėti darbuotojų našumą, siųsti sąskaitas faktūras ir sklandžiai vykdyti projektus. Programa saugo jūsų informaciją ir leidžia lengvai dalytis ja su pardavėjais, tiekėjais, techninės priežiūros įmonėmis ar bankais.

 • Projektų valdymo sektorius

  Verslo valdymo sistema projektų valdymo sektoriui

  Už sudėtingo projekto gyvavimo ciklo valdymą atsakingiems darbuotojams dažnai tenka naudotis skirtingais programinės įrangos produktais tam, kad galėtų valdyti skirtingus projekto etapus – konkursų, prekybos, sąmatų sudarymo, inžinerijos, pirkimo, gamybos ir gamybos planavimo, sąnaudų kontrolės, statybos, montavimo ir paleidimo darbų. canias4.0 projektų valdymo programinės įrangos priemonėmis šie etapai sujungiami į visumą, o veiklos duomenis realiuoju laiku įtraukiami tiesiai į projekto planą. Ji suteikia galimybę puikiai kontroliuoti ir matyti visumą, realiuoju laiku valdyti išlaidas, pinigų srautus, laiką, išteklius ir riziką. Siūlome tikrais projektų poreikiais pagrįstą produktą – iš esmės tai įmonės reikmes atitinkantis produktas, pagrįstas labiau projektų valdymo principais nei pasikartojančiais procesais.

 • Energetikos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Energetikos Pramonei

  canias4.0 programinė įranga elektros energijos gamybos įmonėms suteikia dideles verslo valdymo galimybes ir funkcinį gylį pagrindinėse finansinės atitikties ir ataskaitų teikimo, projektų ir turto valdymo, tiekimo grandinių ir paslaugų srityse. Sistema padeda įmonėms transformuotis keičiantis energijos rūšių deriniui ir traukiantis atsinaujinančiosios energijos gamybai, mažėjant įmonių skaičiui, plečiantis naujoms rinkoms ir geografinėms teritorijoms. canias4.0 yra visaapimanti programa – tai vietinių ir tarptautinių energetikos pramonės įmonių veiklos palaikymas, sudėtingų organizacinių struktūrų valdymas, projektų kontrolė ir turto bei tiekimo grandinių optimizavimas.

 • Automobilių pramonė

  Verslo valdymo sistema Automobilių Pramonei

  Automobilių pramonėje pravartu turėti programą, teikiančią sudėtingus planavimo įrankius ir padedančia sumaniai pagerinti kliūčių valdymą. Įmonėms, gaminančioms produktus automobilių pramonei, taip pat reikalingi veiksmingi sutartyje numatytų gamybos procesų kontrolės būdai. Tinkama programa turi padėti įmonei tapti efektyvesne gamybos valdymo ir tiekimo grandinės dalimi. Visa tai galima sutvarkyta naudojant vieną sistemą – canias4.0.

 • Aviacijos ir gynybos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Aviacijos ir gynybos pramonei

  Įmonės, tiekiančioms produktus aviacijos ir gynybos pramonei, dažnai susiduria su naujais iššūkiais ir turi į juos reaguoti. Šioje pramonės šakoje viskas greitai kinta, tačiau įmonės, kurios naudojasi canias4.0 verslo valdymo sistema, patenkins visus keliamus reikalavimus. canias4.0 sukurta įgyvendinti sudėtingus aviacijos ir gynybos pramonės reikalavimus.

 • Plastiko pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Plastiko Pramonei

  Plastiko pramonei spręsti įvairiausias kasdienes problemas gali padėti tik itin funkcionali sistema. Nesvarbu, kurioje su plastiku susijusioje srityje – biomedicinos, ortopedijos, automobilių, elektronikos, kompiuterių, žaislų ar kitoje – dirba jūsų įmonė. Tokioje konkurencinėje aplinkoje efektyviau ją valdysite naudodami canias4.0.

 • Mažmeninės prekybos sektorius

  Verslo Valdymo Sistema mažmeninės prekybos sektoriui

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus mažmeninės prekybos valdymo principus. POS modulis suteikia galimybę integruoti kasos aparato modulį, sparčią ir efektyvią produktų planavimo sistemą, taip pat greitai ir tiksliai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Visa tai gerai ir greitai parduoti siekiantiems prekybininkams padeda veiksmingai priimti sprendimus.

 • MES PRITAIKYSIME CANIAS4.0 JŪSŲ POREIKIAMS!

  Susisiekite

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje