Pagrindiniai moduliai

 • Projektų valdymas

  Projektų valdymas

  canias4.0 projektų valdymo (PRJ) modulyje galima patogiai naudotis duomenimis iš integruotų kainodaros, išteklių planavimo ir projekto tvarkaraščio sudarymo modulių. Automatinis būsenos indikatorius ir išsamią projekto struktūrą rodantys grafiniai elementai užtikrina, kad projektas yra patikimai ir operatyviai valdomas bei kontroliuojamas. Modulis yra visiškai integruota canias4.0 dalis.

 • Ryšių su klientais valdymas

  Ryšių su klientais valdymas

  Pagrindinė ryšių su klientais valdymo (CRM) modulio funkcija – registruoti ir tvarkyti duomenis, susijusius su informacija apie klientus. Jame saugoma svarbi informacija: kontaktiniai duomenys, bendravimo istorija, pastabos ir kita. Čia galite nustatyti priminimus apie susitikimus ar skambučius, valdyti pardavimo iniciatyvas ar pardavimo galimybes, siųsti el. laiškus klientams, tvarkyti jų skundus ir spręsti iškilusias problemas.

 • Pardavimų valdymas

  Pardavimų valdymas

  canias4.0 pardavimų modulis padeda vartotojams kurti komercinius pasiūlymus, pardavimų užsakymus, važtaraščius, su pardavimais susijusias sąskaitas faktūras. Tai įrankis identifikuoti sėkmingai parduotus produktus, nustatyti tikslus pardavėjams, sekti pardavimų ir pristatymų datas, pardavimų kainas, pirkėjus ir analizuoti pardavimus įvairiose proceso grandyse. Modulis yra visiškai integruota canias4.0 verslo valdymo sistemos dalis.

 • Medžiagų specifikacijų valdymas

  Medžiagų specifikacijų valdymas

  canias4.0 medžiagų specifikacijų valdymo (BOM) modulis skirtas efektyviai valdyti medžiagų komplektavimo specifikacijas. Modulis yra modulinės struktūros dalis, todėl specifikacijas vartotojai gali kurti, kopijuoti, redaguoti ir tikrinti. BOM yra gamybos, pardavimų ir pirkimų modulių pagrindas..

 • Maršrutų valdymas

  Maršrutų valdymas

  canias4.0 maršrutų ir darbo centrų valdymo (ROU) modulis leidžia vartotojams kurti visus be išimties su gamyba susijusius įmonės darbo centrus. Modulyje sistema automatiškai atpažįsta maršrute pasirinktus darbo centrus ir, apibrėžiant maršrutus, taiko tam darbo centrui priklausančią konfigūraciją. Konfigūracijos gali apimti pajėgumų parametrų, pavyzdžiui, esamų darbo centro paslaugų tipų arba nuo gamyklos grafiko besiskiriančių darbo procesų nustatymą. Taip pat galima nustatyti klasikinius paslaugų tipus, pavyzdžiui, darbo jėga, gamybos įrankiai ir techninė įranga, taip pat skirtingus paslaugų tipus – darbo valandos, personalo paskyrimas ir pan. Apibrėžimas parodo, kokioms pajėgumų grupėms priklauso darbo centrai, ir yra pagrindas iš naujo nustatyti operacijų laiką planuojant gamybą. Paveikslėlyje parodyta ROU modulio integracija.

 • Gamybos valdymas

  Gamybos valdymas

  canias4.0 gamybos valdymo ir planavimo (PRD) modulis apima visus su gamyba susijusius procesus ir padeda juos optimizuoti. Modulis visiškai integruotas su kitais canias4.0 moduliais, suderintas su išmaniaisiais įrenginiais, vykdo laiko stebėjimo kontrolę gamybos metu, medžiagų naudojimo kontrolę, valdo išmaniuosius įrenginius darbo laikui fiksuoti, išteklių paskirstymą naudojant Ganto arba PERT diagramas.

 • Medžiagų poreikio planavimas

  Medžiagų poreikio planavimas

  canias4.0 medžiagų poreikio planavimo (MRP) modulis skirtas gamybos įmonėms planuoti ir numatyti gamybai reikalingus išteklius. Jis padeda tiksliau apskaičiuoti, kokių išteklių (žaliavų, įrankių, prekių), kada ir kokiais optimaliais kiekiais reikia, kad būtų išlaikytas gamybos tempas. Modulis apima detalų visų pajėgumų planavimą ir kitus skaičiavimus. Jis leidžia įmonėms palyginti prognozes ir faktinius duomenis, analizuoti rezultatus ir tobulinti procesus bei taip siekti didesnio efektyvumo..

 • Pirkimų valdymas

  Pirkimų valdymas

  Pirkimų valdymo modulis – tai galimybė kontroliuoti visos struktūros viešųjų pirkimų sandorius. Modulis pasižymi dideliu optimizavimo potencialu, teikiančiu aukštą pridėtinę vertę efektyviau valyti pirkimų procesą. Greitas kainų palyginimas, pirkimų konkursai, tiekėjų portalas – tai vienos labiausiai dėl patogumo vertinamų šio modulio savybių.

 • Atsargų valdymas

  Atsargų valdymas

  Sistemiškumas ir organizuotumas – tai, kas svarbiausia, jei siekiate tvarkos sandėlyje ir atliekamų kokybės. Nešvaistykite išteklių ir taupykite savo laiką! canias4.0 sandėlio valdymo modelis tarnauja vartotojui visuose sandėlio darbo procesuose, padeda paprastai ir automatizuotai valdyti operacijas, greitai ir efektyviai rasti reikiamą sandėliavimo vietą ir sandėlyje esančias atsargas.

 • Sandėlių valdymas

  Sandėlių valdymas

  canias4.0 sandėlio valdymo sistemos (WMS) modulis yra skirtas sandėlio ir paskirstymo centro valdymui ir darbuotojams. Jis palengvina sandėlio valdymą planuojant, organizuojant, vadovaujant ir kontroliuojant turimų išteklių naudojimo, medžiagų perkėlimo į sandėlį ir iš jo bei saugojimo procesus, kartu skatinant darbuotojus medžiagas perkelti ir saugoti .

 • Sąskaitų faktūrų patikra

  Sąskaitų faktūrų patikra

  canias4.0 sąskaitų faktūrų patikros (VER) modulio paskirtis – tikrinti gaunamas sąskaitas faktūras ir užtikrinti tinkamą duomenų naudojimą kitame apskaitos procese. Modulis palygina gautos sąskaitos faktūros ir sistemoje esančią informaciją ir perduoda ją kitiems moduliams (pvz., finansų).

 • Finansų apskaitos valdymas

  Finansų apskaitos valdymas

  canias4.0 finansų apskaitos (FIN) modulis sukurtas gamintojams, paslaugų ir komercinėms įmonėms valdyti apskaitą pagal valstybės ir administracinius reikalavimus. Modulis apima bendrosios apskaitos, gautinų sumų apskaitos, mokėtinų sumų apskaitos, sąnaudų apskaitos, administracinės apskaitos, ilgalaikio turto, žmogiškųjų išteklių apskaitos funkcijas. Finansų apskaitos modulis įmonėms leidžia sklandžiai vykdyti operacijas ir efektyviai rengti ataskaitas laikantis daugumos apskaitos standartų, pavyzdžiui, IFRS, TFAS, JAV GAAP ir kitų, nereikalaujant dubliuoti įrašus, duomenų bazių ar papildomų įrenginių.

 • Turto valdymas

  Turto valdymas

  Tam, kad galėtų teikti produktus ir paslaugas ar atlikti kitas veiklos funkcijas, įmonės įsigyja daugybę dalykų – mechanizmų, įrangos, žemės, pastatų, gamyklų ar įrenginių. Pirminė tokio turto paskirtis nėra perpardavimas ir jis vadinamas „ilgalaikiu turtu“, „ilgalaikiu materialiuoju turtu“ (angl. „fixed assets“, „non-current assets“ arba „fixtures“. Natūralu, kad mažos ir vidutinės įmonės taip pat turi aibes tokio turto. Ilgalaikio turto valdymas ir apskaita reikalauja daug ir didelių įmonės pastangų, nes kiekvieno mėnesio pabaigoje susiduriama su pasikartojančiomis operacijomis ir būtinybe intensyviai ir išvien dirbi finansų apskaitą, sąnaudas bei pirkimus tvarkančius padalinius.

 • Darbo užmokesčio valdymas

  Darbo užmokesčio valdymas

  canias4.0 darbo užmokesčio valdymo modulis įmonėje – tai laiku mokami atlyginimai ir greičiau atliekami skaičiavimai. Masinis darbo užmokesčio apskaičiavimas, antstolių atskaitymai, papildomos pajamos, premijų priedai, GPM deklaracijos, socialinio draudimo ataskaitos, reikiamų dokumentų surinkimas yra šio modulio funkcijos. Taip pat galimi automatiniai priminimai atsakingiems asmenims apie svarbių dokumentų galiojimo terminą, išsami informacija apie darbuotoją, jo šeimos narius ir kita.

 • Žmogiškųjų išteklių valdymas

  Žmogiškųjų išteklių valdymas

  canias4.0 žmogiškųjų išteklių valdymo (HCM) modulis padeda įmonėms struktūrizuoti ir centralizuotai prižiūrėti žmogiškųjų išteklių valdymo procesus (nuo darbuotojų poreikių planavimo iki darbo našumo valdymo, nuo mokymų planavimo iki darbo užmokesčio ir ataskaitų teikimo). Todėl tiek operatyvines, tiek strategines žmogiškųjų išteklių skyriaus užduotis galima taikyti daug efektyviau ir, svarbiausia, tvariai. HCM komponentai yra visiškai integruoti į canias4.0 sistemą, jų vieta sistemoje parodyta grafike.

 • Dokumentų valdymas

  Dokumentų valdymas

  canias4.0 dokumentų valdymo (DOC) modulis valdo daugybę kasdieniuose verslo procesuose atsirandančių dokumentų ir užtikrina efektyvų jų naudojimą. Modulis skirtas centralizuotai registruoti įmonėje parengtus skaitmeninius dokumentus. Pagrindinės jo funkcijos yra ne tik vienkartinis archyvavimas pagal vieningą sistemą, bet ir dokumento indeksavimas bei susiejimas su kitais dokumentais.

Papildomi moduliai

 • Elektroninių duomenų mainai

  Elektroninių duomenų mainai

  Integruotas elektroninių duomenų mainų (EDI) modulis užtikrina elektroninius duomenų mainus ir duomenų perdavimą už sistemos ir įmonės ribų. Naudojant standartinius protokolus (galimi ir laisvai apibrėžiami protokolai) visi canias4.0 sistemoje esančius duomenis galima eksportuoti išbaigtu ar beveik išbaigtu būdu, o importuotus duomenis visus ir sklandžiai perkelti į canias4.0 sistemą. Modulio integracija parodyta paveikslėlyje.

 • Verslo analitika

  Verslo analitika

  Verslo analitikos (IQ) modulis teikia reikalingus duomenis strateginiams sprendimams įmonėje priimti, remiantis itin greitai parengtomis analizėmis, įvairiapusiškai įvertinais duomenimis ir pagal juos parengta vaizdo medžiaga. Šiame procese siekiama kuo labiau sumažinti vartotojo įsikišimą ir automatiškai rengti ataskaitas. Verslo analitikos modulį sukūrėme bendradarbiaudami su viena iš pirmaujančių pasaulyje verslo analitikos įmonių Qlik, todėl visiems canias4.0 vartotojams suteikiame integruotą verslo analitikos sistemą.

 • TROIA vystymo įrankiai

  TROIA vystymo įrankiai

  canias4.0 veikia IAS sukurtoje programinės įrangos kūrimo platformoje TROIA. Su verslo valdymo sistema įgyjate išeities kodą, TROIA platformą ir interaktyviąją kūrimo aplinką (IDE). Kitaip tariant, naudodamiesi canias4.0 turite prieigą prie visų TROIA platformos kūrimo ir valdymo priemonių ir galite plėtoti sistemą pagal įmonės poreikius ir reikalavimus. TROIA platforma ir Java pagrindu sukurta trijų lygių struktūros canias4.0, kurios į paslaugas orientuota architektūra yra suderinama su visomis operacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis, suteikia išskirtiniu saugumu ir neribotu lankstumu veikti. Naudojantis TROIA vystymo įrankiais ir sistemos administravimo funkcijomis galima kurti ir valdyti taikomąsias programas ir vartotojų profilių autorizavimo nustatymus. Parametrų detalumas užtikrina, kad visa sistema, įskaitant registravimą, bus valdoma nepriekaištingai. TROIA aplinkoje reikiamas adaptacijas gali atlikti ne tik IAS konsultantai, bet apmokyti įmonės darbuotojai. Taip įmonės gali gerokai sumažinti išlaidas, patiriamas užsakant atlikti šiuos darbus, o trečiųjų šalių paslaugų teikėjai nėra būtini programuojant programinės įrangą..

 • Bendradarbiavimas

  Bendradarbiavimas

  canias4.0 bendradarbiavimo (CLB) modulis leidžia keistis vidiniais ir išoriniais visų taikomųjų programų el. laiškais. Asmeniniai arba bendrai nustatyti terminai ir užduotys tvarkomi asmeniniame darbo kalendoriuje, įmonės tvarkaraštyje ir adresų knygoje. Be to, duomenys yra pasiekiami naudojantis sistemos taikomosiomis programomis, o asmeninės ataskaitos rengiamos naudojantis modulio suvestinės funkcija.

 • Įmonės rizikos valdymas

  Įmonės rizikos valdymas

  Įmonių rizikos valdymo (ERM) modulis padeda sistemingai ir išsamiai nustatyti kritines rizikas, įvertinti galimą poveikį ir įgyvendinti integruotą rizikos valdymą, taip maksimaliai padidinant įmonės ekonominę vertę. ERM modulis atitinka tarptautinius rizikos valdymo startus ir naudojantis juo galima efektyviai kontroliuoti rizikos valdymo procesą, kuriuo siekiama nustatyti, išmatuoti ir sumažinti rizikos veiksnius, turinčius neigiamą poveikį organizacijos produktyvumui ir įmonių pelningumui.

 • Automatizavimas

  Automatizavimas

  canias4.0 automatizavimo (AUT) modulis skirtas visiems įmonės gamybos procesams valdyti ir yra integruotas su visais canias4.0 moduliais. Gamybą valdančios įmonės visų pirma turėtų siekti įgyti su sistema visiškai suderintą valdymą įrankį. AUT modulis yra sinchronizuotas su kitais moduliais ir ypač su gamybos valdymo moduliu – taip galima apdoroti duomenis visuose gamybos etapuose ir valdyti gamybos linijas. Gamybos sistemos tiesiogiai arba tinklų sietuvais prijungiamos prie canias4.0 ir veikia išvien. Taip darbo centrai tampa canias4.0 sistemos plėtiniais. Be papildomų pastangų į darbo centrus perkeliama darbui reikalinga informacija ir iš darbo centrų surinkami gamybos duomenys. Kai darbo centrai prijungiami prie canias4.0 sistemos, duomenis galima pasiekti tiesiogiai. Gamybos duomenis darbo centrai be vėlavimų gali perduoti duomenis į sistemą ir internetu..

 • Paslaugų valdymas (Field Service)

  Paslaugų valdymas (Field Service)

  canias4.0 paslaugų valdymo (SRV) modulis sukurtas kaip priemonė pagal poreikį pateikti visą sistemoje turimą informaciją, susijusią su paslaugomis. Šį modulį gali naudoti paslaugų, prekybos ar gamybos sektorių įmonės, pritaikant pagal atitinkamo sektoriaus poreikius.

 • Gamybos sąnaudų valdymas

  Gamybos sąnaudų valdymas

  canias4.0 gamybos sąnaudų apskaičiavimo (PRC) modulyje apskaičiuojamos pagamintų produktų sąnaudos. Savikainos vertes galima naudoti vidinėse ataskaitose ir įtraukti į canias4.0 finansų apskaitos modulį. Gamybos savikainos vertę PRC modulyje sudaro trys pagrindiniai elementai: žaliavų suma, sąnaudų centruose įvestų sąnaudų priskaičiavimas prie veiklos sumų ir sąskaitų faktūrų sumos, apmokėtos už užsakomąsias operacijas. Žaliavų sumos įtraukiamos iš canias4.0 atsargų modulio, veiklos sumas – iš sąnaudų apskaičiavimo modulio, o gamyklinių operacijų sąskaitos faktūros – iš jų patikros modulio.

 • Gamybos analitika

  Gamybos analitika

  Gamybos analitikos (PRI) modulis naudojamas išsamiai pranešti apie visus įmonių gamybos procesus. Gamybos aplinkos efektyvumą galima stebėti realiuoju laiku naudojantis gamyklai, gamybos linijai, pajėgumų grupėms ir darbo centrams nustatomais pagrindinius veiklos rodikliais (KPI). Naudojantis itin lanksčią KPI apibrėžimų struktūra galima stebėti nukrypimus pagal sistemoje gamybos aplinkai nustatytą terminą..

 • Sąnaudų centrų apskaita

  Sąnaudų centrų apskaita

  canias4.0 sąnaudų apskaičiavimo (COS) modulis skirtas registruoti komercinius sandorius tarp įmonių ir subjektų. Jam taikomi teisiniai reikalavimai (pavyzdžiui, Vokietijos komercinis kodeksas (HGB) arba Vokietijos pajamų mokesčio įstatymas (EStG)). Sąnaudų apskaičiavimas paprastai naudojamas vidaus ataskaitoms rengti. Pagrindinė paskirtis – tikrinti įmonės komercinius sandorius.

 • Importo valdymas

  Importo valdymas

  canias4.0 importo valdymo (IMP) modulis – tai galimybė operatyviai ir tiksliai pagal dokumentus sekti importo procedūras. Šis modulis ypač svarbus įmonėms, kurios vykdo užsienio prekybos sandorius. Naudodamos IMP modulį, į kurį integruotos sistemos pirkimų ir sąskaitų faktūrų tikrinimo funkcijos, įmonės gali tvarkyti importo deklaracijas, sekti harmonizuotąjį kodą, iš anksto apskaičiuoti FOB pagal importo pristatymo būdą, bendras užsienio išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis, muito mokesčius, muitus ir PVM. Naudojantis šiuo moduliu taip pat galima parengti importo dokumentus užsienio valiuta pagal tos dienos kursą. Įmonės taip pat gali lengvai valdyti importo mokėjimų operacijas ir perkelti šiuos mokėjimus į finansų apskaitos modulį apskaitos operacijoms atlikti.

 • Biudžeto valdymas

  Biudžeto valdymas

  Biudžeto sudarymas – tai verslo planavimo procesas ir svarbi sritis, nustatant finansų apskaitos ir planavimo užduotis. canias4.0 biudžeto valdymo (BUD) modulyje planuojami pardavimai laikantis su šia sritimi susijusių nuostatų. Modulis skirtas biudžeto sudarymui ir planuoti veiklas remiantis finansų apskaita (sąskaitų lygmuo) arba sąnaudų apskaita (sąnaudų rūšies ir (arba) sąnaudų centro lygmuo). Sudarant biudžetą svarbu palyginti planuotas ir faktines vertes ir reguliuoti audituojamus procesus (pavyzdžiui, siekiant sumažinti sąnaudas). canias4.0 BUD modulyje referenciniais metais laikomi vieneri metai yra. Naudojantis moduliu galima gauti išsamią informaciją apie visus mėnesius pagal metinį planą. Vieneriems finansiniams metams galima sudaryti bet kokį pageidaujamą biudžeto planų skaičių, vieną iš šių planų nurodanti kaip „faktinį biudžetą“. Be to, buvusių planų ir (arba) faktinius duomenų galima persiųsti už biudžetą atsakingiems darbuotojams naujiems planams sudaryti. Planavimo procesas bus dar efektyvesnis, sujungus BUD modulį su kitomis funkcinėmis sritimis.

 • Eksporto valdymas

  Eksporto valdymas

  Eksporto valdymo (EXP) modulis naudojamas sekti visas eksporto procedūras ir informaciją pagal dokumentus. Šis modulis ypač svarbus įmonėms, kurios užsienio prekybos operacijas valdo savo struktūroje, nes modulis veikia išvien su visomis sistemos pardavimų valdymui skirtomis funkcijomis. EXP modulyje įmonės tvarko deklaracijas, susieja jas su akredityvais, seka GTIP, apskaičiuoti deklaracijos ir kitas išlaidas, suderina šias išlaidas ir jas apskaičiuoja pagal iš anksto arba naujai įvestas išlaidas. Sistemoje galima nustatyti ir naudoti visas standartines ir specialiąsias ataskaitas, eksporto šalims priklausančius kilmės sertifikatus, A.TR, EUR1 ir kitas formas, pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, komplektavimo sąrašus, prekių siuntimą, apyvartos dokumentais keičiant šalis arba klientus.

 • Techninės priežiūros valdymas

  Techninės priežiūros valdymas

  canias4.0 techninės priežiūros (MNT) modulio paskirtis – užtikrinti, kad įrenginiai ir techninės sistemos veiktų funkcionaliai, arba, jiems sustojus, atnaujinti jų veikimą. Modulis padeda ne tik išvengti veikimo trūkių ir pailginti įrenginių veikimą, bet ir efektyviai atlikti techninės priežiūros darbus, reguliuoti darbo srautus ir gerinti darbo saugą. Grafike matyti MNT vieta sistemoje ir ryšiai su kitais funkciniais elementais..

 • Pajėgumų valdymas

  Pajėgumų valdymas

  canias4.0 pajėgumų planavimo (CAP) modulyje tam tikro laikotarpio gamybos užsakymai planuojami atsižvelgiant į ribotus išteklius ir plačiai taikomus metodus. CAP modulyje galima taikyti įvairius kriterijus, atitinkančius gamybos užsakymo tipus ir gamybos užsakymą vykdančius darbo centrus. Taip pat galima palyginti skirtingus tvarkaraščių sudarymo tipus ir ankstesnius planus. Būtent ši modulio funkcija suteikia galimybę palyginti skirtingų strategijų rezultatyvumą. CAP yra glaudžiai susijęs su gamybos užsakymų, medžiagų poreikio planavimo, techninės priežiūros planavimo ir darbo centro tvarkaraščio moduliais.

 • Žinių valdymas

  Žinių valdymas

  Naudojantis canias4.0 žinių valdymo (KMS) moduliu sistemoje esančius duomenis galima tvarkyti ir perkelti į žinių valdymo duomenų saugyklą. Prieiga prie taip saugomų duomenų taip pat galima naudojantis tarpmoduline funkcija. Tai skatina dalytis informacija ir atsiliepimais (pavyzdžiui, patirtimi), pateikiant interneto vartotojų įpročius atitinkančias sąsajas ir leidžiant sukurti kolektyvinę sistemą.

 • Standartinių sąnaudų valdymas

  Standartinių sąnaudų valdymas

  canias4.0 standartinių sąnaudų skaičiavimo (CAL) modulyje apskaičiuojamos gamybos sąnaudos, susijusios su tam tikro produkto vienetu. Skaičiavimams naudojami medžiagų sąskaitos, maršrutų ir paslaugų tipų duomenys. Modulis yra visiškai integruotas canias4.0, todėl jis sklandžiai keičiasi duomenimis su kitais moduliais.

 • Perkėlimų valdymas

  Perkėlimų valdymas

  Naudojant canias4.0 perkėlimo užsakymų (TRO) modulį sandėliams ir (arba) parduotuvėms nustatomas medžiagų poreikis, planuojamos atsargos, reikalaujama medžiagų iš kitų sandėlių ir vykdomi kiti užsakymai. Jei sandėliai ir (arba) parduotuvės savo medžiagų poreikį tenkina taikydamos perkėlimo metodą canias4.0 TRO modulyje ir nesikreipia dėl pirkimo ir gamybos, įmonės gali efektyviai naudoti savo laiko, ploto ir finansinius išteklius. Vidutinis atsargų sunaudojimo laikas apskaičiuojamas tuo metu, kai canias4.0 TRO modulyje nustatomas sandėlio poreikis, ir atsižvelgiant į ankstesniais metais atliktus sandėlio pardavimus. Sistema pasiūlo reikiamą kiekį įvertindama pakartotinio užsakymo ir pristatymo laiką. Sandėliai gali reikalauti, kad medžiagos būtų perkeliamos pagal tokius reikalavimus..

 • Kokybės valdymas

  Kokybės valdymas

  canias4.0 kompiuterizuotas kokybės (QLT) modulis apima kompiuterizuotą kokybės kontrolės procesų valdymą. Kompiuterizuotos kokybės kontrolės sistemos paskirtis – sumažinti valdymo veiklai reikalingas pastangas ir bendrai padidinti kokybės kontrolės valdymo skaidrumą, veiksmingumą ir efektyvumą. Galimybės pasinaudoti daugybe šios funkcijos teikiamų privalumų visų pirma priklauso nuo ryšio kokybės tarp QLT modulio ir visos verslo valdymo sistemos. Integruotumas leidžia greitai ir veiksmingai vykti procesams ir išvengti techninės rizikos, kuri dažnai kyla dėl daugybės sąsajų..

 • Mažmeninės prekybos valdymas

  Mažmeninės prekybos valdymas

  canias4.0 mažmeninės prekybos valdymo (RTM) modulis – tai galimybė vienoje sistemoje valdyti savo parduotuves ir kontroliuoti verslo procesus. Čia paprasta tvarkyti viską, ko reikia – kontroliuoti pardavimo procesus, valdyti atsargas, visą veiklą apimančią apskaitą, ryšius su klientais ir kampanijų programas. Naudodamiesi RTM moduliu visoje sistemoje galite stebėti operacijas, susijusias su, pavyzdžiui, parduotuvės atsargų ir lentynų valdymu, parduotuvės paklausos valdymu, perkėlimu iš pagrindinio sandėlio į parduotuves, sąskaitomis faktūromis ir kitais dokumentais, išlaidų kvitais, parduotuvės kortelių priežiūra, premijos taškų taikymu, asmeniniais klientų duomenimis, informacija apie klientus, automatinio SMS ir el. pašto sinchronizavimu tarp skirtingų sistemų. Šis canias4.0 modulis sustiprina konkurencinį pajėgumą, nes leidžia kurti ataskaitas pasirenkant produkto, kliento, parduotuvės, laiko, šalies, miesto, kainos, grynųjų pinigų kiekio ar kitą jums reikalingą kriterijų. Naudodamiesi šiomis ataskaitomis taip pat galite palyginti parduotuves ir kurti savo produktų portfelį bei rinkodaros strategijas..

 • Bazinių duomenų valdymas

  Bazinių duomenų valdymas

  canias4.0 bazinių duomenų valdymo (BAS) modulis yra pati svarbiausia verslo valdymo sistemos programinės įrangos dalis, nes yra programinės įrangos pagrindas. Šis modulis atsako tiek už sistemos bendrai, tiek už pagrindinių duomenų valdymą. Jis susijęs ir su visomis programinės įrangos funkcinėmis sritimis. Bazinių duomenų valdymo modulis naudojamas apibrėžti, valdyti ir autorizuoti visoje sistemoje naudojamus duomenis – medžiagų, klientų, tiekėjų ar įmonių, gamyklos, sandėlių, sąnaudų ir darbo centrų. Su šiuo moduliu įmonė įgyja esamai ir būsimai struktūrai lengvai pritaikomą, lanksčią centrinę valdymo sistemą, mažiau nepageidaujamo duomenų pasikartojimo ir didesnį duomenų nuoseklumą..

 • Verslo procesų valdymas

  Verslo procesų valdymas

  canias4.0 verslo procesų valdymo (BPM) modulis padeda mažesnėmis sąnaudomis ir pastangomis modeliuoti įmonės procesus, automatiškai inicijuoti procesų auditą ir jį atlikti. Taip optimizuojami ir efektyviai nuo pat pradžių valdomi sudėtingos ir nevienalytės struktūros darbo srautai. BPM modelis skirtas lanksčiai ir greitai organizuoti įvairius įmonės ar filialų procesus, sumažinti galimų klaidų riziką, padaryti verslo procedūras veiksmingesnes, efektyvesnes ir labiau standartizuotas.

 • Subalansuotų rodiklių sistemos valdymas

  Subalansuotų rodiklių sistemos valdymas

  Naudojant subalansuotų rodiklių sistemos valdymo (BSC) modulį įmonės viziją ir strategiją galima paversti nuoseklių veiklos rodiklių rinkiniu ir vadovams parengti išsamią ataskaitą, kurioje būtų pristatyta pažanga siekiant tikslų. Tvarumo rodiklių valdymo sistema yra ne tik veiklos rezultatų vertinimo, bet ir strateginio valdymo sistema. Joje numatytos keturios veiklos perspektyvų grupės: finansinės perspektyvos, klientų perspektyvos, vidaus procesų perspektyvos ir darbuotojų perspektyvos. Modulyje galima numatyti ir daugiau alternatyvų.

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje