Verslo Valdymo Sistema METALO PRAMONEI

canias4.0 puikiai veikia neįprastų procesų atvejais, kurie pasitaiko metalo apdirbimo įmonėse, ir taip padeda išvengti vėlavimų ar klaidų.

Metalo pramonė

Efektyvūs canias4.0 įrankiai padeda veiksmingai valdyti visus metalo ir metalo lakštų apdirbimo pramonės procesus.

Visų metalo pramonės procesų valdymui – viena sistema

Metalo ir metalo lakštų apdirbimo pramonės sektoriuje veikiančios ir canias4.0 naudojančios įmonės turi efektyvias šios pramonės gamybos aplinkai pritaikytas taikomąsias programas.
Kviečiame susipažinti su keliomis funkcijomis, kurios padeda valdyti ir tobulinti šio pramonės sektoriaus gamybos procesus.

Partijos gamybos stebėsena

 • Serijinės gamybos procesas canias4.0 sistemoje valdomas naudojantis partijos užsakymais arba partijos operacijomis. canias4.0 vykdo medžiagų, kurios turi būti išsiųstos subrangovui sekimo, medžiagų perdavimo subrangovui, perdirbtų medžiagų gavimo iš subrangovo operacijas. Galimos subrangovo, medžiagų ir jų kiekių ataskaitos. Sistemoje apibrėžiamos subrangovų ir tiekėjų vieneto kainos ir išrašomos sąskaitos faktūros. Sistemoje registruojamos subrangos (paslaugų) sąskaitos faktūros, tiesiogiai susijusios su subrangos užsakymo vykdymu. Taip galima išsami informacija apie siuntimo operacijos sąnaudas. Siuntų pristatymo paslaugas parduodanti įmonė taip pat gali canias4.0 sistemoje sekti siuntų užsakymus ir pristatytas medžiagas.

Atliekų, metalo laužo ir antrarūšės produkcijos stebėsena

 • Sistemoje registruojami iš gamybos proceso gautų atliekų ir metalo laužo kiekiai. Informaciją apie atliekų ir laužo kiekius galima nurodyti remiantis darbo užsakymo operacijomis. Specifinės ir planuojamos atliekos proporcingai nustatomos gaminių medžiuose ir į jas atsižvelgiama apskaičiuojant medžiagų poreikį. Be to, pagaminti antrarūšiai produktai yra aprašomi kaip šalutiniai produktai ir saugomi atskiru medžiagos kodu.

Valcuotų lakštų programa

 • Valcuotų lakštų pjaustymui rengiami pjaustymo užsakymai. Darbų užsakymo etape į sistemą įvedama informacija apie valcuoto lakšto medžiagą, pjovimo matmenis, bendras plotas, nuostolių dalis ir kita, ir sistema apskaičiuoja geriausius pjovimo derinius. Jei pjaustymo pjaustymas atliekamas kaip užsakomoji paslauga, po šios operacijos pasirašoma subrangos sutartis.

Dviejų atsargų vienetų stebėsena

 • Sistemoje galima sekti dvigubo vieneto poreikį, tai ypač aktualu perkant plokščius lakštus, vamzdžių profilį ir valdant atsargas. Atsargų ir pirkimų vienetai atsižvelgiant į medžiagas gali būti apibrėžti skirtingai. Krovinių važtaraščių gavimo ir atsargų įvedimo ir išvedimo operacijos gali būti atliekamos dvigubiems vienetams. Medžiagos kortelėje galima apibrėžti vienetų konvertavimo koeficientus (daugiklius).

Pardavimo kainos ir nuolaidos

 • Pardavimo kainos į sistemą įvedamos pagal šiuos kriterijus: produktas, klientas, produktų grupė, klientų grupė, prekybos atstovas. Pardavimo kainų sąrašas gali būti pateikiamas pridedant išsamią informaciją apie, pavyzdžiui, mokėjimo terminą, mokėjimo būdą, pristatymo būdą, pardavimo sąlygas ir kita. Galimos nuolaidos nustatomas pagal prekybos atstovą, o sistemoje galima atlikti kainų analizę.

Pirkimo patvirtinimas

 • Pirkimo procese į patvirtinimo procedūrą gali įtraukti pirkimo užklausas ir pirkimo užsakymus. Hierarchijoje atsižvelgiant į bendrą užsakymo sumą galima apibrėžti patvirtinimo etapus ir asmenis. Be to, automatiškai siunčiami informacijos apie užsakymų patvirtinimą, pristatymą ir tarpžinybinio turinio el. laiškai.

Medžiagų atsekamumas ir stebėsena

 • Taikant medžiagų stebėsenos ir kontrolės praktiką, informacija medžiagas po įmonės inicijuoto pokalbio su klientu galima sekti pagal partijos numerį. Partijos numeriai spausdinami ant brūkšninio kodo etikečių –taip sukuriama medžiagų atsekamumo infrastruktūra. Kiekvienas medžiagų judėjimas įmonėje bus registruojamas naudojant medžiagų judėjimo partijos numerius, sunaudojimo ir grąžinimo operacijas.

Kokybės kontrolė ir tiekėjų vertinimas

 • Medžiagos tikrinamos pagal pristatymo etape nustatytus kriterijus ir naudojant įvesties kokybės kontrolės programas. Sistema užkerta kelią naudoti medžiagas, kurios neatitinka įvesties kokybės patvirtinimo reikalavimų. Gamybos klaidoms aptikti naudojami veiklos kontrolės procesai. Galutinės kokybės kontrolės procesas gali būti taikomas gaminiams prieš juos išsiunčiant. Visi kokybės procesai, išmatuotos vertės, kritiniai lygiai, minimalios ir maksimalios vertės yra registruojamos sistemoje. Taip sukuriama išsami kokybės kontrolės ataskaitų sistema. Galima numatyti tiekėjų vertinimą pagal pristatymo terminų, kiekių ir kokybės atitikties kriterijus.

Metalo pramonei rekomenduojami moduliai

 • Module

  Pardavimų valdymas

 • Module

  Pirkimų valdymas

 • Module

  Sandėlių valdymas

 • Module

  Medžiagų važtaraščių valdymas

 • Module

  Maršrutų valdymas

 • Module

  Medžiagų poreikio valdymas

 • Module

  Verslo procesų valdymas

 • Module

  Gamybos valdymas

 • Module

  Kokybės valdymas

 • Module

  Techninės priežiūros valdymas

 • Module

  Finansų apskaitos valdymas

 • Module

  Sąnaudų centrų valdymas

 • Module

  Biudžeto valdymas

 • Module

  Žmogiškųjų išteklių valdymas

 • Module

  Dokumentų valdymas

Atvirojo kodo sistema

Tiesioginę prieigą prie programos kodo suteikia TROIA – unikalia technologija, architektūra ir programavimo aplinka išsiskiriantis kodo valdymo įrankis. Taip canias4.0 naudojančios įmonės gali veiksmingai taikyti ir plėtoti turimas technologijas. canias4.0 yra pripažinta viena lanksčiausių ir geriausiai vartotojo poreikius tenkinančių sistemų pasaulyje.

 • INDUSTRIJOS

 • Vamzdžių ir vamzdynų pramonė

  Verslo valdymo sistema VAMZDŽIŲ IR VAMZDYNŲ PRAMONEI

  Šiame pramonės sektoriuje veikia daugiausia vidutinio dydžio įmonės, kurių verslo procesams valdyti yra būtini programinės įrangos produktai. canias4.0 padeda šioms įmonėms susitvarkyti tiek su kokybiškų produktų paklausa, tiek su kokybiškų produktų tiekimu.

 • Pakavimo ir spaudos pramonė

  Verslo valdymo sistema PAKAVIMO IR SPAUDOS PRAMONEI

  Globalizacija, pažangios technologijos ir augantys vartotojų poreikiai, kuriais reiškiamas individualizmas, produktų saugumas ir suderinamumas su aplinka, pakuočių pramonei kelia didelius reikalavimus. Todėl pagrindinė šios pramonės darbotvarkės dalis yra skirta tam, kas iš esmės keistų produkto pakuotės, ženklinimo ir pardavimo būdą. Įmonėms padėti gali technologijos, kurios užtikrina procesų ir darbo eigos lankstumą bei skatina gamybos technologijų skaitmeninimą.

 • B2B ir B2C pramonės

  Verslo valdymo sistema B2B IR B2C PRAMONĖMS

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus B2B ir B2C pramonės šakų valdymo principus. Šis POS modulis apima integruotą kasos aparato modulį, greitą ir veiksmingą integruotą produktų planavimo sistemą, padedančią lengvai ir operatyviai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Todėl prekybininkai gauną tikslią informaciją, reikalingą gerai ir greitai parduoti.

 • Elektronikos ir telekomunikacijų pramonė

  Verslo valdymo sistema ELEKTRONIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ PRAMONEI

  Šiuolaikinė elektronika ir technologinės inovacijos yra viena iš mažiausiai nuspėjamų ir sparčiausiai besikeičiančių pramonės šakų. Esate telekomunikacijų technologijų ar elektronikos dalių gamintojas? Tiekiate medicinos, aviacijos ir gynybos, automobilių pramonei skirtus įrenginius, kuriems taikomi itin griežti reikalavimai? Tuomet canias4.0 verslo valdymo sistemos galimybės yra skirtos jums – programa padės kurti kokybišką produktą ir valdyti procesus taip, kad išliktumėte konkurencinės aplinkos lyderiu.

 • Stiklo pramonė

  Verslo valdymo sistema STIKLO PRAMONEI

  Stiklo pramonė, kaip ir kai kurie kiti sektoriai, turi jai būdingų skirtybių ir taikomųjų programų. Dauguma šiame sektoriuje veikiančių įmonių prioritetą teikia pardavimo procesui. Būtent šis prioritetas yra pagrindinis veiksnys stiklo pramonės įmonėms pasirenkant ir naudojant taikomąją programą. Šiuo požiūriu canias4.0 yra labai patogi ir suteikia įmonėms puikių galimybių.

 • Maisto ir gėrimų pramonė

  Verslo valdymo sistema maisto ir gėrimų pramonei

  Sudėtingėjančius procesus, griežtėjančius reikalavimus ir didelį naujovių poreikį maisto ir gėrimų pramonėje galima išspręsti naudojantis canias4.0 verslo valdymo sistema. Tai priemonių rinkinys, kuris padės prisitaikyti prie nuolat kintančios teisinės sistemos, užsitikrinti produktų atsekamumą ir kokybės kontrolės valdymą.

 • Metalo pramonė

  Verslo Valdymo Sistema METALO PRAMONEI

  canias4.0 nuo bendrų sistemų skiriasi specializuotomis funkcijomis, svarbiomis metalo, laidų ir kabelinės televizijos įmonėms, nes kiekvieną dieną padeda spręsti šio verslo klausimus. Mūsų verslo valdymo sistema – tai novatoriška ir praktiška technologija.

 • Medicinos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Medicinos Pramonei

  Sistemiškumu, lankstumu ir išsamumu pasižyminti canias4.0 atitinka specifinius medicinos pramonės reikalavimus ir reglamentus. Sistema padeda tvarkyti didelės apimties duomenų rinkinius, supaprastina visas medicinos pramonės, įskaitant ir medicinos paslaugų, procedūras, užtikrina atitiktį taikomiems reglamentams ir maksimaliai padidina veiklos efektyvumą.

 • Tekstilės pramonė

  Verslo Valdymo Sistema tekstilės pramonei

  Įrodėme, kad naudojantis canias4.0 programine įranga gerų rezultatų galima pasiekti net ir tose pramonės šakose, kurioms labai svarbus duomenų atsekamumas, nes jose surenkami itin dideli duomenų kiekiai. Norint, kad įvairių tekstilės medžiagų (audinių, kilimų, rankšluosčių ir kitų) gamybos duomenys būtų tvarkomi tinkamai ir patogiai bei taip, kad nekristų bendras efektyvumas, reikia subalansuotos ir lanksčiai pritaikomos canias4.0 sistemos.

 • Statybų pramonė

  Verslo valdymo sistema Statybų pramonei

  Statybinių medžiagų pramonės įmonėms canias4.0 padeda stebėti darbuotojų našumą, siųsti sąskaitas faktūras ir sklandžiai vykdyti projektus. Programa saugo jūsų informaciją ir leidžia lengvai dalytis ja su pardavėjais, tiekėjais, techninės priežiūros įmonėmis ar bankais.

 • Projektų valdymo sektorius

  Verslo valdymo sistema projektų valdymo sektoriui

  Už sudėtingo projekto gyvavimo ciklo valdymą atsakingiems darbuotojams dažnai tenka naudotis skirtingais programinės įrangos produktais tam, kad galėtų valdyti skirtingus projekto etapus – konkursų, prekybos, sąmatų sudarymo, inžinerijos, pirkimo, gamybos ir gamybos planavimo, sąnaudų kontrolės, statybos, montavimo ir paleidimo darbų. canias4.0 projektų valdymo programinės įrangos priemonėmis šie etapai sujungiami į visumą, o veiklos duomenis realiuoju laiku įtraukiami tiesiai į projekto planą. Ji suteikia galimybę puikiai kontroliuoti ir matyti visumą, realiuoju laiku valdyti išlaidas, pinigų srautus, laiką, išteklius ir riziką. Siūlome tikrais projektų poreikiais pagrįstą produktą – iš esmės tai įmonės reikmes atitinkantis produktas, pagrįstas labiau projektų valdymo principais nei pasikartojančiais procesais.

 • Energetikos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Energetikos Pramonei

  canias4.0 programinė įranga elektros energijos gamybos įmonėms suteikia dideles verslo valdymo galimybes ir funkcinį gylį pagrindinėse finansinės atitikties ir ataskaitų teikimo, projektų ir turto valdymo, tiekimo grandinių ir paslaugų srityse. Sistema padeda įmonėms transformuotis keičiantis energijos rūšių deriniui ir traukiantis atsinaujinančiosios energijos gamybai, mažėjant įmonių skaičiui, plečiantis naujoms rinkoms ir geografinėms teritorijoms. canias4.0 yra visaapimanti programa – tai vietinių ir tarptautinių energetikos pramonės įmonių veiklos palaikymas, sudėtingų organizacinių struktūrų valdymas, projektų kontrolė ir turto bei tiekimo grandinių optimizavimas.

 • Automobilių pramonė

  Verslo valdymo sistema Automobilių Pramonei

  Automobilių pramonėje pravartu turėti programą, teikiančią sudėtingus planavimo įrankius ir padedančia sumaniai pagerinti kliūčių valdymą. Įmonėms, gaminančioms produktus automobilių pramonei, taip pat reikalingi veiksmingi sutartyje numatytų gamybos procesų kontrolės būdai. Tinkama programa turi padėti įmonei tapti efektyvesne gamybos valdymo ir tiekimo grandinės dalimi. Visa tai galima sutvarkyta naudojant vieną sistemą – canias4.0.

 • Aviacijos ir gynybos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Aviacijos ir gynybos pramonei

  Įmonės, tiekiančioms produktus aviacijos ir gynybos pramonei, dažnai susiduria su naujais iššūkiais ir turi į juos reaguoti. Šioje pramonės šakoje viskas greitai kinta, tačiau įmonės, kurios naudojasi canias4.0 verslo valdymo sistema, patenkins visus keliamus reikalavimus. canias4.0 sukurta įgyvendinti sudėtingus aviacijos ir gynybos pramonės reikalavimus.

 • Plastiko pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Plastiko Pramonei

  Plastiko pramonei spręsti įvairiausias kasdienes problemas gali padėti tik itin funkcionali sistema. Nesvarbu, kurioje su plastiku susijusioje srityje – biomedicinos, ortopedijos, automobilių, elektronikos, kompiuterių, žaislų ar kitoje – dirba jūsų įmonė. Tokioje konkurencinėje aplinkoje efektyviau ją valdysite naudodami canias4.0.

 • Mažmeninės prekybos sektorius

  Verslo Valdymo Sistema mažmeninės prekybos sektoriui

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus mažmeninės prekybos valdymo principus. POS modulis suteikia galimybę integruoti kasos aparato modulį, sparčią ir efektyvią produktų planavimo sistemą, taip pat greitai ir tiksliai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Visa tai gerai ir greitai parduoti siekiantiems prekybininkams padeda veiksmingai priimti sprendimus.

 • MES PRITAIKYSIME CANIAS4.0 JŪSŲ POREIKIAMS!

  Susisiekite

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje