Verslo valdymo sistema PAKAVIMO IR SPAUDOS PRAMONEI

Lankstumu pasižyminti canias4.0 suteikia galimybę efektyviai valdyti plėvelės, spausdintų ir nespausdintų pakuočių, rotacinės giliosios spaudos volelių gamybą ir apdorojimą – visus specialius pakuočių pramonės procesus.

Pakavimo ir spaudos pramonė

Gaminkite kokybiškus spaudos ar pakavimo produktus ir kontroliuokite jų savikainą. Būkite konkurencingi ir pelningi !

Visų spaudos pramonės procesų valdymui – viena sistema

Verslo valdymo sistema canias4.0 ir įdiegtas pakuočių pramonei skirtas standartas (PKC) padeda kelti produktų ir siūlomų paslaugų kokybę, stiprinti kompetencijas ir inovacinius gebėjimus, pasiekti didesnio efektyvumo, lankstumo ir našumo. Galima optimaliai kontroliuoti darbo su klientais procesus ir pristatymo terminų laikymąsi. Naudodamiesi canias4.0 galite sukurti puikiai veikiantį vertybių tinklą ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

Mūsų sistema yra modulinė. Tai reiškia, kad dėl atvirojo kodo struktūros galite bet kada papildyti poreikius atitinkančiomis funkcijomis ir lanksčiai jas pritaikyti. Į universalią verslo valdymo sistemą yra integruota Industry4.0 standartų technologija. Rinkinyje yra IoT įrankiai ir įrenginiai bei galinga duomenų bazių valdymo sistema IAS DB, skirta rinkti, saugoti, tvarkyti ir vertinti visus svarbius duomenis – idealiai valdyti ir optimizuoti išmaniąją gamyklą.
Kviečiame susipažinti su keliomis funkcijomis, kurios padeda valdyti ir tobulinti šio pramonės sektoriaus gamybos procesus.

Informacijos apie produktą forma (PIF)

 • Svarbu žinoti techninę informaciją apie gaminamų produktų struktūrą, spausdinimo tipą, kryptį, informaciją apie spalvas ar cilindrus ir kitą tam, kad būtų galima, pavyzdžiui, stebėti viso proceso metu iki pat išsiuntimo atliekamus pakeitimus. Tai taikoma ir visiems tarpžinybiniams verslo procesams. Naudojantis canias4.0 galima sekti visus duomenis pagal skirtingas PIF detales ir įvairias gaminių grupes, stebėti jų pakeitimus ir užtikrinti duomenų srautus tarp skyrių.

Spaudos valdymas

 • Spausdintoms pakuotėms gaminti reikalingi cilindrai ir plokštės yra svarbūs komponentai. canias4.0 sistemoje galima lengvai valdyti susijusius procesus, pavyzdžiui, rotacinės giliosios spaudos cilindrų tiekimą naujame gamybos etape, cilindrų apdorojimą po spausdinimo, remiantis tyrimų prieš ir po spausdinimo rezultatais, bei frezavimo būseną. Galima stebėti ir kitą informaciją, pavyzdžiui, PANTONE, dažų seką, adatos kampą, cilindrų fotokameros atidarymą. Taip atsekama visa cilindro su registracijos numeriu istorija.

Produkto sudedamųjų dalių ir gamybos laiko apskaičiavimas

 • canias4.0 sistemoje naudojamų produkto komponentų kiekį galima apskaičiuoti pagal plėvelių tankį, skysčių, pavyzdžiui, tirpiklio, rašalo, klijų tankį, bei kietųjų medžiagų santykį. Gaminio gamybos laiką taip pat galima apskaičiuoti pagal duomenis apie mašinos greitį ir kiekį bei kitą informaciją.

Atsargų stebėsena ir atsekamumas

 • Iš vieno veiksmo į kitą patenkančias žaliavines medžiagas ir pusgaminius galima sekti nuo pirmo veiksmo iki išsiuntimo, o pagal partijos numerius visą veiksmų seką. Taip bet kuriuo gamybos proceso momentu galima žinoti, kiek atspausdintų, laminuotų, supjaustytų pusgaminių ir paruoštų gaminių yra sandėlyje. Galima stebėti ir tai, kuriems produktams yra gauti klientų skundai, kas yra kuriame procese ir kokias plėveles naudoja, koks kurių dažų ir klijų panaudojimas.

Ritinių valdymas

 • Tiksli ritinių kontrolė padeda valdyti spaudos kiekį ir atlikti konkrečią pelno ir nuostolio analizę. Visus gamybos mašinų proceso parametrus galima perkelti į sistemą naudojantis internetu. Realios sąnaudos registruojamos ir apskaičiuojamos pagal dozavimo sistemų duomenis kontroliuojant dažų medžiagų atsargas. Be to, faktinis pagamintų ritinių svoris nustatomas jautriomis svarstyklėmis ir ši informacija automatiškai perkeliama į sistemą. Naudojantis mobiliaisiais terminalais galima apskaičiuoti ir pusgaminius bei žaliavas.

Kodavimas

 • canias4.0 atlieka autonominio kodavimo funkciją: naudojantis turima programine įranga galima lengvai paruošti brūkšninius kodus žaliavoms, kurias reikia įvesti sistemą, pusgaminiams, vidinėms ir išorinėms gaminių etiketėms bei padėklų etiketėms pagal jūsų poreikį ir nesinaudojant trečiosios šalies paslaugomis.

Pjaustymas ir jo deriniai

 • canias4.0 supaprastina nespausdintų ir spausdintų gaminių pjaustymo planavimo procesą. Lengvai atsižvelgiama į užsakymuose pateiktus skirtingus didelių pakuočių pločius ar malūninių ritinių pločius. Pagal užsakymus galima apskaičiuoti teorinius spausdintų produktų kiekius ir nustatyti pjaustymo logiką atsižvelgiant į šviesos barjero plotį, ženklinti pagamintas rites suteikiant joms partijos numerį ta tvarka, kuria jos išeina iš mašinos, ir taip garantuoti atsekamumą.

Vertikalioji integracija su užsakovais ir tiekėjais

 • Naudojantis canias4.0 galima kontroliuoti ir visos įmonės gamybos bei apdailos procesus. Pavyzdžiui, cilindrų ir (arba) plokščių apdirbimo tiekėjas pagal registracijos numerį gali stebėti pateiktus įrankius. Be to, per EDI galima susijungti su medžiagų gamintojais – tai palengvina prekių atsargų kaupimą. Jei su klientais sudaromos konsignacinio pardavimo sutartys, į sistemą galima integruoti su jomis susijusius procesus.

Spaudos ir pakavimo pramonei rekomenduojami moduliai

 • Module

  Subalansuotų rodiklių sistemos valdymas

 • Module

  Biudžeto valdymas

 • Module

  Eksporto valdymas

 • Module

  Finansų apskaitos valdymas

 • Module

  Žmogiškųjų išteklių valdymas

 • Module

  Importo valdymas

 • Module

  Medžiagų poreikio planavimas

 • Module

  Gamybos sąnaudų valdymas

 • Module

  Gamybos valdymas

 • Module

  Pirkimų valdymas

 • Module

  Pardavimų valdymas

 • Module

  Sandėlių valdymas

Mūsų klientai – spaudos ir pakavimo pramonės įmonės

Atvirojo kodo sistema

Tiesioginę prieigą prie programos kodo suteikia TROIA – unikalia technologija, architektūra ir programavimo aplinka išsiskiriantis kodo valdymo įrankis. Taip canias4.0 naudojančios įmonės gali veiksmingai taikyti ir plėtoti turimas technologijas. canias4.0 yra pripažinta viena lanksčiausių ir geriausiai vartotojo poreikius tenkinančių sistemų pasaulyje.

 • INDUSTRIJOS

 • Vamzdžių ir vamzdynų pramonė

  Verslo valdymo sistema VAMZDŽIŲ IR VAMZDYNŲ PRAMONEI

  Šiame pramonės sektoriuje veikia daugiausia vidutinio dydžio įmonės, kurių verslo procesams valdyti yra būtini programinės įrangos produktai. canias4.0 padeda šioms įmonėms susitvarkyti tiek su kokybiškų produktų paklausa, tiek su kokybiškų produktų tiekimu.

 • Pakavimo ir spaudos pramonė

  Verslo valdymo sistema PAKAVIMO IR SPAUDOS PRAMONEI

  Globalizacija, pažangios technologijos ir augantys vartotojų poreikiai, kuriais reiškiamas individualizmas, produktų saugumas ir suderinamumas su aplinka, pakuočių pramonei kelia didelius reikalavimus. Todėl pagrindinė šios pramonės darbotvarkės dalis yra skirta tam, kas iš esmės keistų produkto pakuotės, ženklinimo ir pardavimo būdą. Įmonėms padėti gali technologijos, kurios užtikrina procesų ir darbo eigos lankstumą bei skatina gamybos technologijų skaitmeninimą.

 • B2B ir B2C pramonės

  Verslo valdymo sistema B2B IR B2C PRAMONĖMS

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus B2B ir B2C pramonės šakų valdymo principus. Šis POS modulis apima integruotą kasos aparato modulį, greitą ir veiksmingą integruotą produktų planavimo sistemą, padedančią lengvai ir operatyviai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Todėl prekybininkai gauną tikslią informaciją, reikalingą gerai ir greitai parduoti.

 • Elektronikos ir telekomunikacijų pramonė

  Verslo valdymo sistema ELEKTRONIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ PRAMONEI

  Šiuolaikinė elektronika ir technologinės inovacijos yra viena iš mažiausiai nuspėjamų ir sparčiausiai besikeičiančių pramonės šakų. Esate telekomunikacijų technologijų ar elektronikos dalių gamintojas? Tiekiate medicinos, aviacijos ir gynybos, automobilių pramonei skirtus įrenginius, kuriems taikomi itin griežti reikalavimai? Tuomet canias4.0 verslo valdymo sistemos galimybės yra skirtos jums – programa padės kurti kokybišką produktą ir valdyti procesus taip, kad išliktumėte konkurencinės aplinkos lyderiu.

 • Stiklo pramonė

  Verslo valdymo sistema STIKLO PRAMONEI

  Stiklo pramonė, kaip ir kai kurie kiti sektoriai, turi jai būdingų skirtybių ir taikomųjų programų. Dauguma šiame sektoriuje veikiančių įmonių prioritetą teikia pardavimo procesui. Būtent šis prioritetas yra pagrindinis veiksnys stiklo pramonės įmonėms pasirenkant ir naudojant taikomąją programą. Šiuo požiūriu canias4.0 yra labai patogi ir suteikia įmonėms puikių galimybių.

 • Maisto ir gėrimų pramonė

  Verslo valdymo sistema maisto ir gėrimų pramonei

  Sudėtingėjančius procesus, griežtėjančius reikalavimus ir didelį naujovių poreikį maisto ir gėrimų pramonėje galima išspręsti naudojantis canias4.0 verslo valdymo sistema. Tai priemonių rinkinys, kuris padės prisitaikyti prie nuolat kintančios teisinės sistemos, užsitikrinti produktų atsekamumą ir kokybės kontrolės valdymą.

 • Metalo pramonė

  Verslo Valdymo Sistema METALO PRAMONEI

  canias4.0 nuo bendrų sistemų skiriasi specializuotomis funkcijomis, svarbiomis metalo, laidų ir kabelinės televizijos įmonėms, nes kiekvieną dieną padeda spręsti šio verslo klausimus. Mūsų verslo valdymo sistema – tai novatoriška ir praktiška technologija.

 • Medicinos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Medicinos Pramonei

  Sistemiškumu, lankstumu ir išsamumu pasižyminti canias4.0 atitinka specifinius medicinos pramonės reikalavimus ir reglamentus. Sistema padeda tvarkyti didelės apimties duomenų rinkinius, supaprastina visas medicinos pramonės, įskaitant ir medicinos paslaugų, procedūras, užtikrina atitiktį taikomiems reglamentams ir maksimaliai padidina veiklos efektyvumą.

 • Tekstilės pramonė

  Verslo Valdymo Sistema tekstilės pramonei

  Įrodėme, kad naudojantis canias4.0 programine įranga gerų rezultatų galima pasiekti net ir tose pramonės šakose, kurioms labai svarbus duomenų atsekamumas, nes jose surenkami itin dideli duomenų kiekiai. Norint, kad įvairių tekstilės medžiagų (audinių, kilimų, rankšluosčių ir kitų) gamybos duomenys būtų tvarkomi tinkamai ir patogiai bei taip, kad nekristų bendras efektyvumas, reikia subalansuotos ir lanksčiai pritaikomos canias4.0 sistemos.

 • Statybų pramonė

  Verslo valdymo sistema Statybų pramonei

  Statybinių medžiagų pramonės įmonėms canias4.0 padeda stebėti darbuotojų našumą, siųsti sąskaitas faktūras ir sklandžiai vykdyti projektus. Programa saugo jūsų informaciją ir leidžia lengvai dalytis ja su pardavėjais, tiekėjais, techninės priežiūros įmonėmis ar bankais.

 • Projektų valdymo sektorius

  Verslo valdymo sistema projektų valdymo sektoriui

  Už sudėtingo projekto gyvavimo ciklo valdymą atsakingiems darbuotojams dažnai tenka naudotis skirtingais programinės įrangos produktais tam, kad galėtų valdyti skirtingus projekto etapus – konkursų, prekybos, sąmatų sudarymo, inžinerijos, pirkimo, gamybos ir gamybos planavimo, sąnaudų kontrolės, statybos, montavimo ir paleidimo darbų. canias4.0 projektų valdymo programinės įrangos priemonėmis šie etapai sujungiami į visumą, o veiklos duomenis realiuoju laiku įtraukiami tiesiai į projekto planą. Ji suteikia galimybę puikiai kontroliuoti ir matyti visumą, realiuoju laiku valdyti išlaidas, pinigų srautus, laiką, išteklius ir riziką. Siūlome tikrais projektų poreikiais pagrįstą produktą – iš esmės tai įmonės reikmes atitinkantis produktas, pagrįstas labiau projektų valdymo principais nei pasikartojančiais procesais.

 • Energetikos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Energetikos Pramonei

  canias4.0 programinė įranga elektros energijos gamybos įmonėms suteikia dideles verslo valdymo galimybes ir funkcinį gylį pagrindinėse finansinės atitikties ir ataskaitų teikimo, projektų ir turto valdymo, tiekimo grandinių ir paslaugų srityse. Sistema padeda įmonėms transformuotis keičiantis energijos rūšių deriniui ir traukiantis atsinaujinančiosios energijos gamybai, mažėjant įmonių skaičiui, plečiantis naujoms rinkoms ir geografinėms teritorijoms. canias4.0 yra visaapimanti programa – tai vietinių ir tarptautinių energetikos pramonės įmonių veiklos palaikymas, sudėtingų organizacinių struktūrų valdymas, projektų kontrolė ir turto bei tiekimo grandinių optimizavimas.

 • Automobilių pramonė

  Verslo valdymo sistema Automobilių Pramonei

  Automobilių pramonėje pravartu turėti programą, teikiančią sudėtingus planavimo įrankius ir padedančia sumaniai pagerinti kliūčių valdymą. Įmonėms, gaminančioms produktus automobilių pramonei, taip pat reikalingi veiksmingi sutartyje numatytų gamybos procesų kontrolės būdai. Tinkama programa turi padėti įmonei tapti efektyvesne gamybos valdymo ir tiekimo grandinės dalimi. Visa tai galima sutvarkyta naudojant vieną sistemą – canias4.0.

 • Aviacijos ir gynybos pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Aviacijos ir gynybos pramonei

  Įmonės, tiekiančioms produktus aviacijos ir gynybos pramonei, dažnai susiduria su naujais iššūkiais ir turi į juos reaguoti. Šioje pramonės šakoje viskas greitai kinta, tačiau įmonės, kurios naudojasi canias4.0 verslo valdymo sistema, patenkins visus keliamus reikalavimus. canias4.0 sukurta įgyvendinti sudėtingus aviacijos ir gynybos pramonės reikalavimus.

 • Plastiko pramonė

  Verslo Valdymo Sistema Plastiko Pramonei

  Plastiko pramonei spręsti įvairiausias kasdienes problemas gali padėti tik itin funkcionali sistema. Nesvarbu, kurioje su plastiku susijusioje srityje – biomedicinos, ortopedijos, automobilių, elektronikos, kompiuterių, žaislų ar kitoje – dirba jūsų įmonė. Tokioje konkurencinėje aplinkoje efektyviau ją valdysite naudodami canias4.0.

 • Mažmeninės prekybos sektorius

  Verslo Valdymo Sistema mažmeninės prekybos sektoriui

  canias4.0 programinė įranga visiškai atitinka visus mažmeninės prekybos valdymo principus. POS modulis suteikia galimybę integruoti kasos aparato modulį, sparčią ir efektyvią produktų planavimo sistemą, taip pat greitai ir tiksliai peržiūrėti sandėlyje esančius ar atvežamus produktus. Visa tai gerai ir greitai parduoti siekiantiems prekybininkams padeda veiksmingai priimti sprendimus.

 • MES PRITAIKYSIME CANIAS4.0 JŪSŲ POREIKIAMS!

  Susisiekite

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje