Papildomi moduliai

Techninės priežiūros valdymas

Periodinė priežiūra

 • Atliekant periodinę arba reguliariąją techninę priežiūrą, vykdomi planinės ir prevencinės techninės priežiūros darbai, skirti apsaugoti techninių sistemų funkcinį vientisumą. Sistemos ir įrenginiai, kurie naudojami atitinkamiems techninės priežiūros darbams atlikti, verslo valdymo sistemoje turi būti sukurti kaip techninės priežiūros objektai. Dėl šios priežasties maršrutų ir darbo centrų valdymo moduliuose kiekvienam techninės priežiūros objektui nustatomi techninės priežiūros metodai. Tuo tarpu į bazinių duomenų modulį įvedamas mašinos tipas (pavyzdžiui, pakavimo įrenginys) ir periodinės techninės priežiūros intervalas (pavyzdžiui, kas savaitę, kas mėnesį ar kasmet) ir į MNT modulį – sistemos serijinis numeris. Šie įrašai leidžia naudotojams kurti techninės priežiūros planus pagal sistemoje nustatytus kiekvieno serijinio numerio duomenis. Planavimo darbus atlieka vartotojas arba automatiškai ir reguliariais intervalais sistema.

Remontas gedimo atveju

 • Kai remonto darbai atlikti ir gedimas pašalintas, sistemoje registruojami vienkartiniai pranešimai apie laikiną gedimą ir trumpalaikius remonto darbus, atkuriančius techninį funkcionalumą. Netikėtų gedimų atveju turi būti aktyvuojamos bendrosios pakaitinės sistemos; tam gali prireikti dirbti viršvalandžius, todėl gali padidėti sąnaudos. Dėl šios priežasties, iškilus neperiodinės techninės priežiūros poreikiui, įmonės reakcija turi būti greita.

Techninės priežiūros patvirtinimas

 • Įvykdžius techninės priežiūros užsakymą (nepriklausomai nuo to, ar vykdoma periodinė techninė priežiūra, ar priežiūra nenumatyto gedimo atveju), canias4.0 MNT moduliui pateikiamas taikytos priemonės patvirtinimas. Sistemoje įrašomas įrenginys, kuriam buvo pritaikyta priemonė, taikymo laikas ir visos panaudotos atsarginės dalys.

Atsarginių dalių tiekimas

 • Visos atsarginės dalys, kurios gali būti laikomos sistemos atsarginėmis dalimis, įrašomos į canias4.0 medžiagų specifikacijos modulį. Panaudoti komponentai yra pašalinami iš atsargų automatiškai, kai tik jie patvirtinami canias4.0 atsargų valdymo modulyje. Dalį tinkamų naudoti atsargų galima pašalinti ir rankiniu būdu. Dar turi būti pristatytos su techninės priežiūros ir (arba) remonto darbais susijusios trūkstamos atsarginės dalys. Todėl canias4.0 pirkimų valdymo modulyje pradedama automatizuotas arba rankiniu būdų atliekamas pirkimas. Kai užsakytos dalys pristatomos, jos canias4.0 atsargų modulyje įrašomos kaip gautos prekės ir tinkamos naudoti atsargos ir gali būti naudojamos reikiamai techninei priežiūrai atlikti.

Vertinimai ir analizės

 • Geresnės techninės priežiūros planams sudaryti ir vykdyti naudojamasi visais techninės priežiūros tikslais surinktais duomenimis. Naudodamasi įvairiais vertinimais įmonė turi galimybę atlikti techninių sistemų priežiūrą laiku ir taip, kaip numatyta, bei taip užtikrinti sklandų darbo procesą.

Pagrindiniai integruoti moduliai

 • Medžiagų specifikacijų valdymas

  Medžiagų specifikacijų valdymas

 • Bazinių duomenų valdymas

  Bazinių duomenų valdymas

 • Maršrutų valdymas

  Maršrutų valdymas

Kiti integruoti moduliai

 • Standartinių sąnaudų valdymas

  Standartinių sąnaudų valdymas

 • Atsargų valdymas

  Atsargų valdymas

 • Pajėgumų valdymas

  Pajėgumų valdymas

Pagrindiniai moduliai

Papildomi moduliai

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje