Papildomi moduliai

Importo valdymas

Papildomų išlaidų apskaičiavimai

 • IMP modulyje galima nustatyti pristatymo, draudimo, muito, pakavimo ir papildomų išlaidų informaciją bei pridėti šias išlaidas prie deklaruojamos sumos. Modulis yra integruotas su pirkimo valdymo moduliu, todėl pirkimo dokumentuose galima matyti ir kitas planuojamas išlaidas.

Sąskaitų faktūrų stebėsena

 • IMP modulis leidžia peržiūrėti faktines prekių sąskaitas faktūras ir išlaidų sąskaitas faktūras, susietas su atitinkamu dokumentu šiame modulyje. IMP gali rodyti išsamią sąskaitą faktūrą pasirinktinai pagal prekę arba sąskaitą faktūrą. Jei sąskaita faktūra atitinka sąskaitų faktūrų patikros modulyje esantį importo dokumentą, ji rodoma kaip susijęs sąskaitos faktūros elementas. Jei sąskaita faktūra neatitinka importo dokumento sąskaitos faktūros patikros modulyje, ji rodoma kaip sąskaitos faktūros elementas.

Proceso etapų stebėsena

 • Ši funkcija padeda stebėti produktų importo proceso etapus (tranzito, muitinės, sandėlio ir kitus). Naudojantis šia funkcija taip pat galima peržiūrėti informaciją apie krovimo stotį, numatomą atvykimo laiką iš muitinės, numatomą atvykimo į muitinę laiką ir pristatymo vežėjui datą. Taip pat galima atlikti medžiagos etapo statistikos ir užsakymo objekto statistikos įrašus. Naudojant krovimo tipų patikros lentelę, kiekvienam iš jų sistemoje galima nustatyti atskirą formulę. Taigi bendrą dokumentų kiekį galima apskaičiuoti pagal pasirinktam krovimo tipui numatytą formulę.

Apskaičiuojamas muito mokestis

 • IMP modulyje importo prekes galima sugrupuoti pagal harmonizuotus kodus. Taip, padauginus apskaičiuotus sugrupuotų prekių svorius ir priežiūros mokesčius, bus apskaičiuojama prognozuojama bendra suma. Vertės yra lyginamos su bendra pozicijų suma ir susiejamos su papildomomis vidaus ir užsienio išlaidomis – taip apskaičiuojama ir vartotojui pateikiama mokėtina muito mokesčio suma.

Su importu susiję mokėjimai

 • Su importu susijusių mokėjimų operacijos atliekamos pagal modulyje pateikiamas deklaracijas. Operacijos vykdomos visomis valiutomis, taikant atitinkamą valiutos keitimo kursą. Mokėjimo metu galima įvesti banko ir banko išlaidų informaciją, informaciją apie komisinius mokesčius, išlaidas ir nuolaidas, jei tokių yra. Modulyje taip pat galima vykdyti mokėjimų apskaitą.

Integruotumas

 • IMP modulis veikia išvien su pirkimų valdymo moduliu. Importo dokumentas sukuriamas kopijuojant pirkimo pozicijas. Kopijavimo metu naudojantis pagalbiniais importo dokumentų tipais yra tikrinamas importo pažymos ir pirkimo pažymos duomenų atitikimas. Importo valdymas integruotas ir su sąskaitų faktūrų kontrolės moduliu. Apskaičiuojant importo deklaracijos sumą, sąskaitų faktūrų tikrinimo modulyje atsižvelgiama į su deklaracija susijusių užsakymų sąskaitas faktūras. IMP modulyje sukurtų deklaracijų mokėjimo operacijos perkeliamos į finansų apskaitos valdymo modulį ir patvirtinamas jų tikslumas. Modulio integruotumas su dokumentų valdymo moduliu suteikia galimybes pridėti importo dokumentams reikalingus failus, juos peržiūrėti, keisti ar vėliau atsisiųsti. Modulis taip pat integruotas su eksporto valdymo moduliu. Eksporto deklaracijos yra apdorojamos importo valdymo modulyje, o importo deklaracijos apdorojamos eksporto valdymo modulyje.

Pagrindiniai integruoti moduliai

 • Pirkimų valdymas

 • Sąskaitų faktūrų patikra

 • Finansų apskaitos valdymas

Kiti integruoti moduliai

 • Dokumentų valdymas

 • Eksporto valdymas

Pagrindiniai moduliai

Papildomi moduliai

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje