Pagrindiniai moduliai

Finansų apskaitos valdymas

Pagrindinės savybės

 • • Verslo procedūrų ir jų dokumentų registravimas pagal galiojančius teisės aktus ir informaciją apie taikomą užsienio valiutą (laikantis oficialių bendrosios apskaitos reikalavimų).
  • Oficialių apskaitos knygų, didžiųjų buhalterijos e. knygų, deklaracijų, e. deklaracijų ar finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas per e. valdžią.
  • Efektyvus iš prekybos gautinų sumų ir komercinių skolų valdymas realiuoju laiku ar kolektyviai susijungiant su pardavimų valdymo, mažmeninės prekybos valdymo ir sąskaitų faktūrų patikros moduliais (laikotarpio pradžios likučių kontrolė, kredito ir (arba) debeto istorija, informacija apie klientų skolas, priminimai kolektyvui).
  • Turto valdymo modulio duomenys yra pasiekiami realiuoju laiku, todėl galima mėnesio nusidėvėjimo išlaidų apskaita, automatinis viso pardavimo ar jo dalies sukūrimas, susijusių apskaitos dokumentų nurašymas, automatinis nustatymas ir atitinkamo laikotarpio ilgalaikio turto bei išlaidų pagal apskaitos įrašus apdorojimas.
  • Yra integruotas su žmogiškųjų išteklių valdymo moduliu, todėl galima mėnesio personalo išlaidų bei kaupinių apskaita.
  • Išlaidų įrašų iš finansų apskaitos modulio perkėlimas į sąnaudų centrų apskaitos modulį dar prieš apskaičiuojant sąnaudas – puikaus sujungtų modulių veikimo pavyzdys.
  • Išlaidų sąskaitų atvaizdavimo ir medžiagų sąnaudų įrašų apskaitos kūrimas, nes yra integruotas su atsargų valdymo ir gamybos sąnaudų valdymo moduliais.
  • Planuotų ir faktinių finansinių ir išlaidų biudžetų palyginimas, nes yra integruotas su biudžeto valdymo moduliu.
  • Įrašai apie čekius, pažymas, akredityvus, kreditų gavimą, tolesnius susijusius veiksmus, bankrotą, teismo ekspertizės duomenų rinkimo ir tolesnių veiksmų statusą, ataskaitas ir kitus raštus, automatinis apskaitos dokumentų kūrimas ir jų vertinimas laikotarpio pabaigoje.
  • Gautų ir suteiktų garantinių raštų stebėjimas ir apskaita.
  • Paskolų ir lizingo paraiškų tolesnių veiksmų sekimas, įrašų apie mokėjimus ir dalinių mokėjimų vykdymas, stebėjimas ir apskaita, išsami paraiškų analizė ir valiutų kursų koregavimo bei apskaitos laikotarpio pabaigoje atlikimas.
  • Priminimo funkcija, kad įmonės nepraleistų nė vieno atliktino ar surinktino mokėjimo (informacija ir priminimas apie čekį, vekselį, akredityvą, draudimo polisą ir kitus finansinius dokumentus su konkrečiomis ataskaitomis, datomis ir laiku el. paštu ir (arba) SMS žinutėmis).
  • Automatinis skolų išieškojimo kaupimas, aiškus balanso stebėjimas, susijęs užsienio valiutos pelnas (nuostolis) ir mokėjimų terminų apskaita, taikant skolos sukauptų sumų finansinį atitikimą sandorio arba vietine valiuta.
  • Išsami informacija iš didžiųjų buhalterinių knygų, bandomųjų balansų, galutinių bandomųjų balansų, balansų, pelno (nuostolio) ataskaitų, pinigų srautų ataskaitų ir kitur (su vietinės valiutos, ataskaitų, sandorio ar valiutų parinktimis) yra lengvai gaunama kaip finansinės ataskaitos ar sąrašai. Galimybė kurti tiek asmenines, tiek standartines finansines ataskaitas ir lenteles.
  • Formalių ir administracinių grynųjų pinigų srautų ataskaitų rengimas pagal apskaitos įrašus, išankstinės apskaitos dokumentus (pardavimų ir pirkimų sąskaitų faktūrų, užsakymų) ir dar nesančius apskaitoje kreditų mokėjimų planus.
  • Šabloninio dokumento sandoriams, pavyzdžiui, periodiniams mokėjimams, draudimo ar nuomos įmokoms, sukūrimas ir automatinis apskaitymas reikiamą dieną.
  • Susijungimas su įmonės bankais; SWIFT integravimas pagal MT940 standartą, čekių ar pažymų integravimas, masinio mokėjimų pavedimo atlikimas ir rezultatų pateikimas.
  • Yra integruotas su kitais moduliais, todėl galimas ne tik dokumento realiuoju laiku arba masiniam pavedimui kūrimas, bet ir greitas, kontroliuojamas ir paprastas dokumentų įvedimas renkantis iš didelės gausos pritaikomų raktažodžių.
  • Automatinis debetinių įrašų kaupimo apskaitos dokumentų, po periodinio valiutos vertinimo gautų valiutos kurso pelno (nuostolių) apskaitos dokumentų ir valiutų kursų skirtumo sąskaitų faktūrų sukūrimas.
  • Skolų ir gautinų sumų termino apskaičiavimas, delspinigių ir palūkanų skaičių ataskaitos, rediskonto skaičiavimas, vidutinio svertinio termino skirtumo skaičiavimo ataskaitos.
  • Išsamūs dokumentai apie laikotarpio pabaigos sandorius bei laikotarpio pabaigą ir naujo laikotarpio pradžią.

Ataskaitų rengimas ir teikimas

 • Standartinėms ataskaitoms apstu parametrų ir parinkčių. Naudojantis paprastais vedliais, XLS, PDF, tekstinius dokumentus galima lengvai perkelti į įvairias aplinkas. Finansų apskaitos modulis apima sąskaitų plano paskirstymą pagal formalius ir administracinius poreikius, apskaitos dokumentų suskirstymą, kontrolinius sąrašus, išsamias sąskaitų operacijų išklotines, laikiną ir galutinį balansą, balanso lapą, pajamų ataskaitą, oficialias knygas (spausdintas ar patvirtintas didžiosios buhalterinės e. knygos parinktimi), čekių ir vekselių tvarkymo istoriją, grynųjų pinigų srautų ataskaitas, e. deklaracijas, informaciją apie skolininko sąskaitą ir priminimus, BABS ataskaitą, PVM ataskaitas, specialias importuotojų ir eksportuotojų ataskaitas, skolų senėjimo ataskaitas, mokėjimų surinkimo ataskaitas.

Integracija

 • canias4.0 finansų apskaitos modulis yra nepriekaištingai sujungtas su pardavimų valdymo, mažmeninės prekybos valdymo, sąskaitų faktūrų patikros, turto valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, gamybos sąnaudų valdymo, sąnaudų centrų apskaitos, atsargų valdymo ir biudžeto valdymo moduliais.

Pagrindiniai integruoti moduliai

 • Sąskaitų faktūrų patikra

  Sąskaitų faktūrų patikra

 • Atsargų valdymas

  Atsargų valdymas

 • Pardavimų valdymas

  Pardavimų valdymas

 • Turto valdymas

  Turto valdymas

Kiti integruoti moduliai

 • Sąnaudų centrų apskaita

  Sąnaudų centrų apskaita

 • Subalansuotų rodiklių sistemos valdymas

  Subalansuotų rodiklių sistemos valdymas

 • Žmogiškųjų išteklių valdymas

  Žmogiškųjų išteklių valdymas

 • Biudžeto valdymas

  Biudžeto valdymas

 • Standartinių sąnaudų valdymas

  Standartinių sąnaudų valdymas

Pagrindiniai moduliai

Papildomi moduliai

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje