Papildomi moduliai

Pajėgumų valdymas

Vizualizacija ir skaidrumas

 • Taikant Ganto diagramos metodą gamybos užsakyme arba darbo centro bazėje galima surašyti kiekvieno darbo centro naudojamus pajėgumus ir grafiškai atvaizduoti jų tarpusavio ryšius. Procedūros pradžios laiko, trukmės ir darbo centro duomenų Ganto diagramoje dėstymui galima naudotis „nuvilk ir numesk“ funkcija. Grafinis kritinio kelio, vėluojančių darbų, trūkstamų dalių ir bendrų planavimo rezultatų vaizdas canias4.0 CAP modulyje leidžia lengvai pastebėti planavimo problemas. Taip galima greičiau reaguoti į netikėtai tvarkaraštyje atsiradusius pokyčius ir prireikus nedelsiant įsikišti.

Informacija apie laiką ir veiklas

 • Gamybos asortimento atvaizdavimas – tai dar viena CAP modulio funkcija, kuri nustato gamybos trukmę nuo pačios jos pradžios ir paskutinio veiksmo pabaigos. Turint šiuos duomenis galima sužinoti, pavyzdžiui, gamybos, pasirengimo ar pervežimo trukmę ir kitą su gamyba susijusią informaciją. Atlikti gamybos kontrolę padeda grafikai, kuriuose atvaizduojama darbo centrų panaudojamumą, efektyvumo lygį ir informaciją apie operacijų trukmę (pradžios ir pabaigos laiką, prastovas, pasirengimo trukmę ir kitą).

Išsami ir būtina informacija

 • Kiekvieną operaciją patvirtinant informacija į CAP perkeliama realiuoju laiku. Čia galima peržiūrėti gamybos užsakymus ir įvairius duomenis, kurie yra tvarkomi pagal darbo centruose arba gamybos užsakymuose jiems suteiktą pobūdį. Tarp tokių duomenų yra pradžios ir pabaigos laikas, laukimo laikas, darbo srautų trukmės ir transportavimo tarp darbo centrų trukmė. Pajėgumai planuojami atsižvelgiant į gamyklos kalendorių. Skaičiavimui naudojami išsamūs duomenys, susiję su laukimo laiku, išimtinėmis dienomis arba pamaininiu darbu. Be to, galima rodyti informaciją apie gamybinius santykius ir planavimo taisykles. Taip galima peržiūrėti tarpusavyje susijusius produktų užsakymus, palyginti veiklas ir analizuoti skirtingus tvarkaraščius.

Analizė ir veiksmai

 • Dar viena canias4.0 CAP modulio funkcija – darbo centrų palyginimo analizė. Visus darbo centrus, įtrauktus į tam tikrą gamybos procesą, galima palyginti tarpusavyje ir optimizuoti. Atliekant analizę naudojamasi didele duomenų baze, kurioje yra informacija apie kiekvieną gamybos užsakymą ir galima palyginti atitinkamus darbo centrus pagal įvairius kriterijus (pavyzdžiui, pasirengimo trukmę, faktinio darbo laiką, įrenginių našumą). Be to, modulyje yra galimybė peržiūrėti pajėgumų panaudojimą. Ši funkcija parodo, kurie atitinkamo gamybos užsakymo ištekliai (įrankiai, mašinos ir kiti) buvo panaudoti arba sunaudoti, kada tai įvyko ir kokia apimtimi. canias4.0 CAP modulyje įvertinami darbuotojų pajėgumai ir nurodoma, kuris darbuotojas atliks procedūrą, kokia jo pajėgumų būklė ir ar yra nepanaudotų pajėgumų, dėl kurių reiktų juos perplanuoti.

Patikros taisyklės ir sandara

 • Siekiant, kad canias4.0 CAP modulis veiktų tikrai efektyviai, rekomenduojama į nustatytą patikros lentelę įrašyti reikiamas taisykles ir valdyti modulį remiantis šia informacija. Taip galima įtraukti ir pajėgumų taisykles bei ne tik atlikti vėlavimų analizę, bet ir optimizuoti pasirengimo trukmę bei racionalizuoti išteklius. Nežiūrint į tai, palyginti veiklos rezultatus taip pat galima pagal įmonės ir gamyklos specifiką apibrėžus individualias prioritetines taisykles. Atsižvelgus į eiliškumą (įskaitant trukmes tarp operacijų), yra galimybė nustatyti pasirengimo trukmes bei įrašyti pasirengimo trukmių daugiklį. Dar viena modulio funkcija – kurti pajėgumų grupes. Darbo centrai sugrupuojami pagal juose atliekamų užduočių vienodumą ar panašumą, taip pat pajėgumus. CAP modulyje sprendžiami su pajėgumų kliūtimis susiję klausimai.

Pagrindiniai integruoti moduliai

 • Maršrutų valdymas

  Maršrutų valdymas

 • Bazinių duomenų valdymas

  Bazinių duomenų valdymas

 • Medžiagų poreikio planavimas

  Medžiagų poreikio planavimas

 • Gamybos valdymas

  Gamybos valdymas

Kiti integruoti moduliai

 • Techninės priežiūros valdymas

  Techninės priežiūros valdymas

Pagrindiniai moduliai

Papildomi moduliai

Susisiekite

Turite klausimų dėl canias4.0?
Norite išbandyti canias4.0?

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė

Valdykite savo verslą efektyviau jau šiandien! Susisiekite su mumis!

 • Jūsų vardas
 • Jūsų tel. numeris
 • Jūsų el. paštas
 • Žinutė
 • Aplankykite mus
 • Vytenio g. 22, 309 kab., Vilnius
 • Pasikalbėsime prie puodelio kavos!
Kaip aktyvuoti JavaScript jūsų naršyklėje